Vị trí: Tôn Đức Thắng, Q.1, TP HCM
Số tầng: 5
Tầng hầm: 1
Diện tích cho thuê: 500 - 700 m2
Tổng diện tích sử dụng: 500 - 700 m2
Thời hạn thuê: N/A

                Hotline: 0938 877 698