Căn hộ The Tresor

Giá: 55.700.000 VND/m2

Vị trí: Bến Vân Đồn, P.12, Q.4, TP HCM
Diện tích căn hộ: 57,4m2 - 120m2
Số tầng: 33
Tầng hầm: 4
Số lượng căn hộ: 459
Hiện trạng: Đang xây dựng

                   Hotline: 0938 877 698

Căn hộ River Gate

Giá: 43.800.000 VND/m2

Vị trí: Bến Vân Đồn, Q.4, TP HCM
Diện tích căn hộ: 56.8m2 - 114m2
Số tầng: 27-33
Tầng hầm: 4
Số lượng căn hộ: 275
Hiện trạng: Đang xây dựng

                   Hotline: 0938 877 698

Căn hộ Galaxy 9

Giá: 32.000.000 VND/m2

Vị trí: Nguyễn Khoái, Q.4, TP HCM
Diện tích căn hộ: 48,7 m2 - 122 m2
Số tầng: 20
Tầng hầm: 1
Số lượng căn hộ: 520
Hiện trạng: Đang tiến hành xây dựng

                   Hotline: 0938 877 698

Căn hộ Icon 56

Giá: 50.000.000 VND/m2

Vị trí: Bến Vân Đồn, Q.4, TP HCM
Diện tích căn hộ: 47m2 - 112m2
Số tầng: 25
Tầng hầm: 2
Số lượng căn hộ: 312
Hiện trạng: Đang tiến hành xây dựng

                   Hotline: 0938 877 698