Căn hộ Sunrise City View

Giá: 32.200.000 VND/m2

Vị trí: Nguyễn Hữu Thọ, Q.7, TP HCM
Diện tích căn hộ: 56 - 162 m2
Số tầng: 37
Tầng hầm: 3
Số lượng căn hộ: 1.392 căn
Hiện trạng: Đang xây dựng

                   Hotline: 0938 877 698

Him Lam Riverside

Giá: Vui lòng liên hệ

Vị trí: Tân Hưng, Q.7, TP HCM
Diện tích căn hộ: 95 - 145 m2
Số tầng: 18 - 25 tầng
Tầng hầm: 2
Số lượng căn hộ: 314
Hiện trạng: Đã hoàn thiện giai đoạn 1

                   Hotline: 0938 877 698

Căn hộ Riviera Point

Giá: Vui lòng liên hệ

Vị trí: Phú Thuận, Q.7, TP HCM
Diện tích căn hộ: 91 - 188 m2
Số tầng: 40
Tầng hầm: N/A
Số lượng căn hộ: 2.400
Hiện trạng: Đang hoàn thiện

                   Hotline: 0938 877 698

Căn hộ Sky Garden 3

Giá: Vui lòng liên hệ

Vị trí: Phú Mỹ Hưng, Q.7, TP HCM
Diện tích căn hộ: 2 - 3 phòng ngủ
Số tầng: 12 - 20 tầng
Tầng hầm: N/A
Số lượng căn hộ: 1.751
Hiện trạng: Đang tiến hành xây dựng

                   Hotline: 0938 877 698

River Park Residence

Giá: Vui lòng liên hệ

Vị trí: Phú Mỹ Hưng, Q.7, TP HCM
Diện tích căn hộ: 128 - 533 m2
Số tầng: 13 - 26 tầng
Tầng hầm: 1
Số lượng căn hộ: N/A
Hiện trạng: Đã hoàn thiện

                   Hotline: 0938 877 698

Căn hộ Cảnh Viên 3

Giá: Vui lòng liên hệ

Vị trí: Phú Mỹ Hưng, Q.7, TP HCM
Diện tích căn hộ: 116 - 218 m2
Số tầng: 12
Tầng hầm: 1
Số lượng căn hộ: 140
Hiện trạng: Đang tiến hành xây dựng

                   Hotline: 0938 877 698

Căn hộ Star Hill

Giá: Vui lòng liên hệ

Vị trí: Phú Mỹ Hưng, Q.7, TP HCM
Diện tích căn hộ: 87 - 398 m2
Số tầng: 18
Tầng hầm: 2
Số lượng căn hộ: 351
Hiện trạng: Đã hoàn thiện

                   Hotline: 0938 877 698

Happy Valley

Giá: Vui lòng liên hệ

Vị trí: Phú Mỹ Hưng, Q.7, TP HCM
Diện tích căn hộ: 81 - 325 m2
Số tầng: 8 - 28 tầng
Tầng hầm: N/A
Số lượng căn hộ: 818
Hiện trạng: Đã hoàn thiện

                   Hotline: 0938 877 698

Căn hộ Green Valley

Giá: Vui lòng liên hệ

Vị trí: Phú Mỹ Hưng, Q.7, TP HCM
Diện tích căn hộ: 87 - 96 m2
Số tầng: 20 - 27 tầng
Tầng hầm: N/A
Số lượng căn hộ: 546
Hiện trạng: Đang xây dựng

                   Hotline: 0938 877 698

Căn hộ Scenic Valley

Giá: Vui lòng liên hệ

Vị trí: Phú Mỹ Hưng, Q.7, TP HCM
Diện tích căn hộ: 70 - 110 m2
Số tầng: 16 - 24 tầng
Tầng hầm: 1
Số lượng căn hộ: 1.202
Hiện trạng: Đang xây dựng

                   Hotline: 0938 877 698

Căn hộ Sunrise City

Giá: 24.000.000 VND/m2

Vị trí: Nguyễn Hữu Thọ, Q.7, TP HCM
Diện tích căn hộ: 56 - 162 m2, Penhouse
Số tầng: 35
Tầng hầm: 1
Số lượng căn hộ: 1.936
Hiện trạng: Đã hoàn thiện

                   Hotline: 0938 877 698