G Tower

Nguyễn Văn Hưởng, Q.2, TP HCM

Giá: 314.300 VND/m2

82 Võ Văn Tần, Quận 3

82 Võ Văn Tần, Quận 3, TP HCM

Giá: 470.000 VND/m2

Vietbank Tower

Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TP HCM

Giá: 583.700 VND/m2

Agrex Tower

Võ Văn Tần, P.6, Q.3, TP HCM

Giá: 493.900 VND/m2

Bitexco Nam Long Building

Võ Văn Tần, P.6, Q.3, TP HCM

Giá: 395.120 VND/m2

123 Tower

Võ Văn Tần, P.6, Q.3, TP HCM

Giá: 419.815 VND/m2

Estar Building

Võ Văn Tần, P.6, Q.3, TP HCM

Giá: 370.425 VND/m2

Saigon Software Park

Trương Định, P.7, Q.3, TP HCM

Giá: 395.120 VND/m2

Green Star Building

Phạm Ngọc Thạch, P.6, Q.3, TP HCM

Giá: 381.650 VND/m2

Green Building

Phạm Ngọc Thạch, P.6, Q.3, TP HCM

Giá: 381.650 VND/m2

Centec Tower

Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TP HCM

Giá: 839.630 VND/m2

ITAXA House

Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TP HCM

Giá: 449.000 VND/m2

Qunimex Building

Nguyễn Thị Diệu, Q.3, TP HCM

Giá: 419.815 VND/m2

PVV Tower

Phạm Ngọc Thạch, Q.3, TP HCM

Giá: 543.290 VND/m2

Endovina Tower

Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, TP HCM

Giá: 617.375 VND/m2

Gửi yêu cầu Mua Thuê Bán
Họ tên *
Điện thoại *
Email *
X
Gửi yêu cầu Mua Thuê Bán
Họ tên *
Điện thoại *
Email *