Dreamplex 195

Giá: Vui lòng liên hệ

Vị trí: Điện Biên Phủ, Q. Bình Thạnh, TP HCM
Số tầng: 10
Tầng hầm: 1
Diện tích cho thuê: 100 - 7.000 m2
Tổng diện tích sử dụng: 7.000 m2
Thời hạn thuê: Hợp đồng tối thiểu 2 năm

                   Hotline: 0938 877 698

Ngọc Bích Tower

Giá: Vui lòng liên hệ

Vị trí: Ung Văn Khiêm, P.26, Q.Bình Thạnh, TP HCM
Số tầng: 8
Tầng hầm: 1
Diện tích cho thuê: N/A
Tổng diện tích sử dụng: 800 m2
Thời hạn thuê: Thời hạn thuê tối thiểu 1 năm

                   Hotline: 0938 877 698

DB Tower

Giá: Vui lòng liên hệ

Vị trí: Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP HCM
Số tầng: 22
Tầng hầm: 3
Diện tích cho thuê: N/A - 15.664 m2
Tổng diện tích sử dụng: 15.664 m2
Thời hạn thuê: N/A

                   Hotline: 0938 877 698

Pearl Plaza Office

Giá: 523.930 VND/m2

Vị trí: Điện Biên Phủ, P.26, Q.Bình Thạnh, TP HCM
Số tầng: 32
Tầng hầm: 4
Diện tích cho thuê: N/A - 29.232 m2
Tổng diện tích sử dụng: 29.232 m2
Thời hạn thuê: Tối thiểu 3 năm

                   Hotline: 0938 877 698

The Manor

Giá: 296.340 VND/m2

Vị trí: Nguyễn Hữu Cảnh, Q.Bình Thạnh, TP HCM
Số tầng: 29
Tầng hầm: 3
Diện tích cho thuê: N/A
Tổng diện tích sử dụng: 338.960 m2
Thời hạn thuê: Thỏa thuận

                   Hotline: 0938 877 698

EBM Building

Giá: 370.425 VND/m2

Vị trí: Ung Văn Khiêm, P.26, Q.Bình Thạnh, TP HCM
Số tầng: 9
Tầng hầm: 1
Diện tích cho thuê: 30 - 1.080 m2
Tổng diện tích sử dụng: 1.080 m2
Thời hạn thuê: Thời hạn thuê tối thiểu 1 năm

                   Hotline: 0938 877 698

Q Smart Tower

Giá: 395.120 VND/m2

Vị trí: Phan Đăng Lưu, Q.Bình Thạnh, TP HCM
Số tầng: 6
Tầng hầm: 1
Diện tích cho thuê: N/A - 1.080 m2
Tổng diện tích sử dụng: 1.080 m2
Thời hạn thuê: Thời hạn thuê tối thiểu 2 năm

                   Hotline: 0938 877 698

Gilimex Building

Giá: 395.120 VND/m2

Vị trí: Phan Đăng Lưu, Q.Bình Thạnh, TP HCM
Số tầng: 13
Tầng hầm: 2
Diện tích cho thuê: 50 - 7.436 m2
Tổng diện tích sử dụng: 7.436 m2
Thời hạn thuê: Thời hạn thuê tối thiểu 2 năm

                   Hotline: 0938 877 698

Licogi Building

Giá: 395.120 VND/m2

Vị trí: Phan Đăng Lưu, Q.Bình Thạnh, TP HCM
Số tầng: 10
Tầng hầm: 2
Diện tích cho thuê: 45 - 1.316 m2
Tổng diện tích sử dụng: 1.316 m2
Thời hạn thuê: Thời hạn thuê tối thiểu 2 năm

                   Hotline: 0938 877 698

Mỹ Thịnh Building

Giá: 271.645 VND/m2

Vị trí: Lê Quang Định, Q.Bình Thạnh, TP HCM
Số tầng: 12
Tầng hầm: 3
Diện tích cho thuê: N/A - 4.800 m2
Tổng diện tích sử dụng: 4.800 m2
Thời hạn thuê: Thỏa thuận

                   Hotline: 0938 877 698

Thảo Điền Building

Giá: 370.425 VND/m2

Vị trí: Hoàng Hoa Thám, Q.Bình Thạnh, TP HCM
Số tầng: 10
Tầng hầm: 2
Diện tích cho thuê: N/A - 1.380 m2
Tổng diện tích sử dụng: 1.380 m2
Thời hạn thuê: Thời hạn thuê tối thiểu 2 năm

                   Hotline: 0938 877 698

PVFCCo SBD Building

Giá: 321.035 VND/m2

Vị trí: Đinh Bộ Lĩnh, P.26, Q.Bình Thạnh, TP HCM
Số tầng: 15
Tầng hầm: 2
Diện tích cho thuê: 50 - 3.987 m2
Tổng diện tích sử dụng: 3.987 m2
Thời hạn thuê: Thời hạn thuê tối thiểu 1 năm

                   Hotline: 0938 877 698

Melody Tower

Giá: 370.425 VND/m2

Vị trí: Ung Văn Khiêm, P.26, Q.Bình Thạnh, TP HCM
Số tầng: 10
Tầng hầm: 1
Diện tích cho thuê: 50 - 1.800 m2
Tổng diện tích sử dụng: 1.800 m2
Thời hạn thuê: Thời hạn thuê tối thiểu 2 năm

                   Hotline: 0938 877 698

Compa Tower

Giá: 296.340 VND/m2

Vị trí: Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP HCM
Số tầng: 7
Tầng hầm: N/A
Diện tích cho thuê: 50 - 700 m2
Tổng diện tích sử dụng: 700 m2
Thời hạn thuê: Thời hạn thuê tối thiểu 1 năm

                   Hotline: 0938 877 698

Nice Office Building

Giá: 395.120 VND/m2

Vị trí: Điện Biên Phủ, P.26, Q.Bình Thạnh, TP HCM
Số tầng: 9
Tầng hầm: 1
Diện tích cho thuê: 40 - 2.700 m2
Tổng diện tích sử dụng: 2.700 m2
Thời hạn thuê: Thời hạn thuê tối thiểu 1 năm

                   Hotline: 0938 877 698