Hoàng Minh Building

Giá: 296.340 VND/m2

Vị trí: Nguyễn Xí, Q.Bình Thạnh, TP HCM
Số tầng: 9
Tầng hầm: 2
Diện tích cho thuê: N/A - 1.080 m2
Tổng diện tích sử dụng: 1.080 m2
Thời hạn thuê: Tối thiểu 1 năm

                   Hotline: 0938 877 698

SGCL Office Building

Giá: 314.300 VND/m2

Vị trí: Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP HCM
Số tầng: 5
Tầng hầm: 1
Diện tích cho thuê: N/A - 650 m2
Tổng diện tích sử dụng: 650 m2
Thời hạn thuê: Tối thiểu 2 năm

                   Hotline: 0938 877 698

Cosmobiz Holdings

Giá: 271.645 VND/m2

Vị trí: D1, P.25, Q.Bình Thạnh, TP HCM
Số tầng: 8
Tầng hầm: 1
Diện tích cho thuê: N/A - 1.840 m2
Tổng diện tích sử dụng: 1.840 m2
Thời hạn thuê: Tối thiểu 2 năm

                   Hotline: 0938 877 698

Toàn An Tower

Giá: 269.400 VND/m2

Vị trí: Bạch Đằng, P.24, Q.Bình Thạnh, TP HCM
Số tầng: 9
Tầng hầm: N/A
Diện tích cho thuê: N/A - 540 m2
Tổng diện tích sử dụng: 540 m2
Thời hạn thuê: Tối thiểu 1 năm

                   Hotline: 0938 877 698