Thái Bình House

Giá: 269.400 VND/m2

Vị trí: Hoàng Văn Thụ, Q.Phú Nhuận, TP HCM
Số tầng: 5
Tầng hầm: N/A
Diện tích cho thuê: N/A - 1.000 m2
Tổng diện tích sử dụng: 1.000 m2
Thời hạn thuê: Thời hạn thuê tối thiểu 1 năm

                   Hotline: 0938 877 698

A8 Building

Giá: 395.120 VND/m2

Vị trí: Trương Quốc Dung, Q.Phú Nhuận, TP HCM
Số tầng: 7
Tầng hầm: 1
Diện tích cho thuê: 50 - 1.421 m2
Tổng diện tích sử dụng: 1.421 m2
Thời hạn thuê: Thời hạn thuê tối thiểu 1 năm

                   Hotline: 0938 877 698

Hà Phan Building

Giá: 336.750 VND/m2

Vị trí: Phan Xích Long, Q.Phú Nhuận, TP HCM
Số tầng: 10
Tầng hầm: 2
Diện tích cho thuê: 35 - 3.000 m2
Tổng diện tích sử dụng: 3.000 m2
Thời hạn thuê: Thời hạn thuê tối thiểu 1 năm

                   Hotline: 0938 877 698

Elilink Building

Giá: 296.340 VND/m2

Vị trí: Phan Xích Long, Q. Phú Nhuận, TP HCM
Số tầng: 8
Tầng hầm: 1
Diện tích cho thuê: 35 - 960 m2
Tổng diện tích sử dụng: 960 m2
Thời hạn thuê: Thời hạn thuể tối thiểu 1 năm

                   Hotline: 0938 877 698

M-Star Building

Giá: 449.000 VND/m2

Vị trí: Phan Đăng Lưu, Q.Phú Nhuận, TP HCM
Số tầng: 9
Tầng hầm: 1
Diện tích cho thuê: 50 - 1.980 m2
Tổng diện tích sử dụng: 1.980 m2
Thời hạn thuê: Thời hạn thuê tối thiểu 1 năm

                   Hotline: 0938 877 698

Vimadeco Building

Giá: 314.300 VND/m2

Vị trí: Nguyễn Văn Trỗi, Q.Phú Nhuận, TP HCM
Số tầng: 9
Tầng hầm: 1
Diện tích cho thuê: 35 - 2.250 m2
Tổng diện tích sử dụng: 2.250 m2
Thời hạn thuê: Thời hạn thuê tối thiểu 1 năm

                   Hotline: 0938 877 698

Nam Sông Tiên Tower

Giá: 392.875 VND/m2

Vị trí: Nguyễn Văn Trỗi, Q.Phú Nhuận, TP HCM
Số tầng: 12
Tầng hầm: 2
Diện tích cho thuê: N/A - 4.400 m2
Tổng diện tích sử dụng: 4.400 m2
Thời hạn thuê: Thời hạn thuê tối thiểu 1 năm

                   Hotline: 0938 877 698

LA Building

Giá: 370.425 VND/m2

Vị trí: Nguyễn Văn Trỗi, Q.Phú Nhuận, TP HCM
Số tầng: 5
Tầng hầm: 1
Diện tích cho thuê: 50 - 1.000 m2
Tổng diện tích sử dụng: 1.000 m2
Thời hạn thuê: Thời hạn thuê tối thiểu 1 năm

                   Hotline: 0938 877 698

Centre Point Tower

Giá: 606.150 VND/m2

Vị trí: Nguyễn Văn Trỗi, Q.Phú Nhuận, TP HCM
Số tầng: 15
Tầng hầm: 2
Diện tích cho thuê: N/A - 28.034 m2
Tổng diện tích sử dụng: 28.034 m2
Thời hạn thuê: Thời hạn thuê tối thiểu 3 năm

                   Hotline: 0938 877 698

Lutaco Tower

Giá: 359.200 VND/m2

Vị trí: Nguyễn Văn Trỗi, Q.Phú Nhuận, TP HCM
Số tầng: 10
Tầng hầm: 2
Diện tích cho thuê: 45 - 1.950 m2
Tổng diện tích sử dụng: 1.950 m2
Thời hạn thuê: Thời hạn thuê tối thiểu 2 năm

                   Hotline: 0938 877 698

Intan Building

Giá: 345.730 VND/m2

Vị trí: Nguyễn Văn Trỗi, Q.Phú Nhuận, TP HCM
Số tầng: 12
Tầng hầm: N/A
Diện tích cho thuê: N/A - 3.960 m2
Tổng diện tích sử dụng: 3.960 m2
Thời hạn thuê: Thời hạn thuê tối thiểu 1 năm

                   Hotline: 0938 877 698

Golden Bee Building

Giá: 321.035 VND/m2

Vị trí: Nguyễn Kiệm, Q.Phú Nhuận, TP HCM
Số tầng: 9
Tầng hầm: 1
Diện tích cho thuê: 50 - 1.800 m2
Tổng diện tích sử dụng: 1.800 m2
Thời hạn thuê: Thời hạn thuê tối thiểu 1 năm

                   Hotline: 0938 877 698

Nhất Nghệ Building

Giá: 271.645 VND/m2

Vị trí: Hoàng Văn Thụ, Q.Phú Nhuận, TP HCM
Số tầng: 7
Tầng hầm: 1
Diện tích cho thuê: 25 - 700 m2
Tổng diện tích sử dụng: 700 m2
Thời hạn thuê: Thời hạn thuê tối thiểu 1 năm

                   Hotline: 0938 877 698

Tuổi Trẻ Tower

Giá: 370.425 VND/m2

Vị trí: Hoàng Văn Thụ, Q.Phú Nhuận, TP HCM
Số tầng: 6
Tầng hầm: 1
Diện tích cho thuê: 40 - 4.800 m2
Tổng diện tích sử dụng: 4.800 m2
Thời hạn thuê: Thời hạn thuê tối thiểu 1 năm

                   Hotline: 0938 877 698

The Prime Building

Giá: 296.340 VND/m2

Vị trí: Hoàng Văn Thụ, Q.Phú Nhuận, TP HCM
Số tầng: 9
Tầng hầm: 1
Diện tích cho thuê: 20 - 900 m2
Tổng diện tích sử dụng: 900 m2
Thời hạn thuê: Thời hạn thuê tối thiểu 1 năm

                   Hotline: 0938 877 698