Lữ Gia Plaza

Giá: 296.340 VND/m2

Vị trí: Lữ Gia, Q.11, TP HCM
Số tầng: 20
Tầng hầm: 2
Diện tích cho thuê: N/A - 10.000 m2
Tổng diện tích sử dụng: 10.000 m2
Thời hạn thuê: Thỏa thuận

                   Hotline: 0938 877 698

The Flemington

Giá: 518.595 VND/m2

Vị trí: Lê Đại Hành, Q.11, TP HCM
Số tầng: 25
Tầng hầm: 3
Diện tích cho thuê: 100 - 24.150 m2
Tổng diện tích sử dụng: 24.150 m2
Thời hạn thuê: Thời hạn thuê tối thiểu 1 năm

                   Hotline: 0938 877 698

K&K Building

Giá: 395.120 VND/m2

Vị trí: Lê Đại Hành, Q.11, TP HCM
Số tầng: 10
Tầng hầm: 1
Diện tích cho thuê: 45 - 2.500 m2
Tổng diện tích sử dụng: 2.500 m2
Thời hạn thuê: Thời hạn thuê tối thiểu 2 năm

                   Hotline: 0938 877 698

The Everrich

Giá: 296.340 VND/m2

Vị trí: Ba Tháng Hai, Q.11, TP HCM
Số tầng: 20
Tầng hầm: 20
Diện tích cho thuê: N/A
Tổng diện tích sử dụng: N/A
Thời hạn thuê: Thỏa thuận

                   Hotline: 0938 877 698