Xuân Thủy Building

Giá: 345.730 VND/m2

Vị trí: Xuân Thủy, P. Thảo Điền, Q.2, TP HCM
Số tầng: 7
Tầng hầm: N/A
Diện tích cho thuê: 50 - 150 m2
Tổng diện tích sử dụng: 1.050 m2
Thời hạn thuê: Tối thiểu 1 năm

                   Hotline: 0938 877 698

Masteri Thảo Điền

Giá: Vui lòng liên hệ

Vị trí: Xa lộ Hà Nội, Quận 2, TP HCM
Số tầng: N/A
Tầng hầm: N/A
Diện tích cho thuê: N/A
Tổng diện tích sử dụng: N/A
Thời hạn thuê: N/A

                   Hotline: 0938 877 698

Cantavil Premier Building

Giá: 444.510 VND/m2

Vị trí: Cantavil Premier
Số tầng: 36
Tầng hầm: 2
Diện tích cho thuê: N/A
Tổng diện tích sử dụng: N/A
Thời hạn cho thuê: N/A

                   Hotline: 0938 877 698

Thảo Điền Pearl Building

Giá: Vui lòng liên hệ

Vị trí: Thảo Điền, Q.2, TP HCM
Số tầng: 31
Tầng hầm: 2
Diện tích cho thuê: N/A
Tổng diện tích sử dụng: N/A
Thời hạn cho thuê: N/A

                   Hotline: 0938 877 698

River Garden

Giá: Vui lòng liên hệ

Vị trí: Nguyễn Văn Hưởng, P.Thảo Điền, Q.2, TP HCM
Số tầng: N/A
Tầng hầm: N/A
Diện tích cho thuê: Vui lòng liên hệ chúng tôi
Tổng diện tích sử dụng: Vui lòng liên hệ chúng tôi
Thời hạn thuê: Thỏa thuận

                   Hotline: 0938 877 698

G Tower

Giá: 314.300 VND/m2

Vị trí: Nguyễn Văn Hưởng, Q.2, TP HCM
Số tầng: 5
Tầng hầm: N/A
Diện tích cho thuê: 50 - 2.000 m2
Tổng diện tích sử dụng: 2.000 m2
Thời hạn thuê: Thời hạn thuê tối thiểu 1 năm

                   Hotline: 0938 877 698