82 Võ Văn Tần, Quận 3

Giá: 470.000 VND/m2

Vị trí: 82 Võ Văn Tần, Quận 3, TP HCM
Số tầng: 5
Tầng hầm: 0
Diện tích cho thuê: 1.500 m2
Tổng diện tích sử dụng: 1.500 m2
Thời hạn thuê: Tối thiểu 3 năm

                   Hotline: 0938 877 698

Vietbank Tower

Giá: 583.700 VND/m2

Vị trí: Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TP HCM
Số tầng: 18
Tầng hầm: 3
Diện tích cho thuê: N/A - 9.300 m2
Tổng diện tích sử dụng: 9.300 m2
Thời hạn thuê: Hợp đồng tối thiểu 2 năm

                   Hotline: 0938 877 698

Agrex Tower

Giá: 493.900 VND/m2

Vị trí: Võ Văn Tần, P.6, Q.3, TP HCM
Số tầng: 13
Tầng hầm: 3
Diện tích cho thuê: N/A - 9.525 m2
Tổng diện tích sử dụng: 9.525 m2
Thời hạn thuê: Thỏa thuận

                   Hotline: 0938 877 698

Bitexco Nam Long Building

Giá: 395.120 VND/m2

Vị trí: Võ Văn Tần, P.6, Q.3, TP HCM
Số tầng: 10
Tầng hầm: 1
Diện tích cho thuê: N/A - 2.400 m2
Tổng diện tích sử dụng: 2.400 m2
Thời hạn thuê: Thỏa thuận

                   Hotline: 0938 877 698

123 Tower

Giá: 419.815 VND/m2

Vị trí: Võ Văn Tần, P.6, Q.3, TP HCM
Số tầng: 12
Tầng hầm: 2
Diện tích cho thuê: 100 - 5.400 m2
Tổng diện tích sử dụng: 5.400 m2
Thời hạn thuê: Thời hạn thuê tối thiểu 2 năm

                   Hotline: 0938 877 698

Estar Building

Giá: 370.425 VND/m2

Vị trí: Võ Văn Tần, P.6, Q.3, TP HCM
Số tầng: 10
Tầng hầm: 2
Diện tích cho thuê: N/A - 4.500 m2
Tổng diện tích sử dụng: 4.500 m2
Thời hạn thuê: Thỏa thuận

                   Hotline: 0938 877 698

Saigon Software Park

Giá: 395.120 VND/m2

Vị trí: Trương Định, P.7, Q.3, TP HCM
Số tầng: 6
Tầng hầm: N/A
Diện tích cho thuê: N/A - 1.800 m2
Tổng diện tích sử dụng: 1.800 m2
Thời hạn thuê: Thỏa thuận

                   Hotline: 0938 877 698

Green Star Building

Giá: 381.650 VND/m2

Vị trí: Phạm Ngọc Thạch, P.6, Q.3, TP HCM
Số tầng: 8
Tầng hầm: 1
Diện tích cho thuê: 800 m2
Tổng diện tích sử dụng: 800 m2
Thời hạn thuê: Thỏa thuận

                   Hotline: 0938 877 698

Green Building

Giá: 381.650 VND/m2

Vị trí: Phạm Ngọc Thạch, P.6, Q.3, TP HCM
Số tầng: 8
Tầng hầm: 1
Diện tích cho thuê: N/A - 880 m2
Tổng diện tích sử dụng: 880 m2
Thời hạn thuê: Thỏa thuận

                   Hotline: 0938 877 698

Centec Tower

Giá: 839.630 VND/m2

Vị trí: Nguyễn Thị Minh Khai, P.6, Q.3, TP HCM
Số tầng: 23
Tầng hầm: 3
Diện tích cho thuê: N/A - 27.600 m2
Tổng diện tích sử dụng: 27.600 m2
Thời hạn thuê: Thỏa thuận

                   Hotline: 0938 877 698

ITAXA House

Giá: 449.000 VND/m2

Vị trí: Nguyễn Thị Minh Khai, P.6, Q.3, TP HCM
Số tầng: 14
Tầng hầm: 1
Diện tích cho thuê: 60 - 8.260 m2
Tổng diện tích sử dụng: 8.260 m2
Thời hạn thuê: Thỏa thuận

                   Hotline: 0938 877 698

Qunimex Building

Giá: 419.815 VND/m2

Vị trí: Nguyễn Thị Diệu, Q.3, TP HCM
Số tầng: 9
Tầng hầm: N/A
Diện tích cho thuê: N/A - 1.485 m2
Tổng diện tích sử dụng: 1.485 m2
Thời hạn thuê: Thỏa thuận

                   Hotline: 0938 877 698

PVV Tower

Giá: 543.290 VND/m2

Vị trí: Phạm Ngọc Thạch, P.6, Q.3, TP HCM
Số tầng: 10
Tầng hầm: 2
Diện tích cho thuê: N/A - 1.000 m2
Tổng diện tích sử dụng: 1.000 m2
Thời hạn thuê: Thỏa thuận

                   Hotline: 0938 877 698

Endovina Tower

Giá: 617.375 VND/m2

 


 

                   Hotline: 0938 877 698

Alpha Tower

Giá: 404.100 VND/m2

Vị trí: Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP HCM
Số tầng: 10
Tầng hầm: 1
Diện tích cho thuê: N/A - 3.250 m2
Tổng diện tích sử dụng: 3.250 m2
Thời hạn thuê: Thỏa thuận

                   Hotline: 0938 877 698