PaxSky Building

Giá: 471.450 VND/m2

Vị trí: Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP HCM
Số tầng: 12
Tầng hầm: 1
Diện tích cho thuê: N/A - 7.000 m2
Tổng diện tích sử dụng: 7.000 m2
Thời hạn thuê: Thỏa thuận

                   Hotline: 0938 877 698

Mercury Building

Giá: 404.100 VND/m2

Vị trí: Nam Kỳ Khời Nghĩa, P.7, Q.3, TP HCM
Số tầng: 6
Tầng hầm: 1
Diện tích cho thuê: N/A - 600 m2
Tổng diện tích sử dụng: 600 m2
Thời hạn thuê: Thỏa thuận

                   Hotline: 0938 877 698

Tân Hoàng Minh Tower

Giá: 718.400 VND/m2

Vị trí: Nam Kỳ Khời Nghĩa, P.8, Q.3, TP HCM
Số tầng: 12
Tầng hầm: 2
Diện tích cho thuê: N/A - 3.600 m2
Tổng diện tích sử dụng: 3.600 m2
Thời hạn thuê: Thỏa thuận

                   Hotline: 0938 877 698

M&N Tower

Giá: 395.120 VND/m2

Vị trí: Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.6, Q.3, TP HCM
Số tầng: 12
Tầng hầm: N/A
Diện tích cho thuê: N/A - 4.900 m2
Tổng diện tích sử dụng: 4.900 m2
Thời hạn thuê: Thỏa thuận

                   Hotline: 0938 877 698

An Phú Plaza

Giá: 543.290 VND/m2

Vị trí: Lý Chính Thắng, P.7, Q.3, TP HCM
Số tầng: 18
Tầng hầm: 2
Diện tích cho thuê: N/A - 14.670 m2
Tổng diện tích sử dụng: 14.670 m2
Thời hạn thuê: Thỏa thuận

                   Hotline: 0938 877 698

Giày Việt Plaza

Giá: 336.750 VND/m2

Vị trí: Lý Chính Thắng, P.9, Q.3, TP HCM
Số tầng: 9
Tầng hầm: 2
Diện tích cho thuê: N/A - 4.500 m2
Tổng diện tích sử dụng: 4.500 m2
Thời hạn thuê: Thỏa thuận

                   Hotline: 0938 877 698

Chíp Sáng Building

Giá: 381.650 VND/m2

Vị trí: Điện Biên Phủ, P.7, Q.3, TP HCM
Số tầng: 3
Tầng hầm: N/A
Diện tích cho thuê: N/A - 1.200 m2
Tổng diện tích sử dụng: 1.200 m2
Thời hạn thuê: Thỏa thuận

                   Hotline: 0938 877 698

PJICO Tower

Giá: 404.100 VND/m2

Vị trí: Điện Biên Phủ, P.6, Q.3, TP HCM
Số tầng: 9
Tầng hầm: 2
Diện tích cho thuê: N/A - 2.700 m2
Tổng diện tích sử dụng: 2.700 m2
Thời hạn thuê: Thỏa thuận

                   Hotline: 0938 877 698

Hải Nam 1 Building

Giá: 673.500 VND/m2

Vị trí: Công Trường Quốc Tế, P.6, Q.3, TP HCM
Số tầng: 6
Tầng hầm: 1
Diện tích cho thuê: N/A - 1.620 m2
Tổng diện tích sử dụng: 1.620 m2
Thời hạn thuê: Thỏa thuận

                   Hotline: 0938 877 698

ACB Tower

Giá: 395.120 VND/m2

Vị trí: Cách Mạng Tháng 8, P.11, Q.3, TP HCM
Số tầng: 10
Tầng hầm: 2
Diện tích cho thuê: N/A - 3.600 m2
Tổng diện tích sử dụng: 3.600 m2
Thời hạn thuê: Thỏa thuận

                   Hotline: 0938 877 698

Nam Á Tower

Giá: 543.290 VND/m2

Vị trí: Cách Mạng Tháng 8, P.4, Q.3, TP HCM
Số tầng: 17
Tầng hầm: 2
Diện tích cho thuê: N/A - 11.900 m2
Tổng diện tích sử dụng: 11.900 m2
Thời hạn thuê: Thỏa thuận

                   Hotline: 0938 877 698

GB Building

Giá: 493.900 VND/m2

Vị trí: Cách Mạng Tháng 8, Q.3, TP HCM
Số tầng: 12
Tầng hầm: 1
Diện tích cho thuê: 80 - 2.400 m2
Tổng diện tích sử dụng: 2.400 m2
Thời hạn thuê: Thời hạn thuê tối thiểu 2 năm

                   Hotline: 0938 877 698

Robot Tower

Giá: 493.900 VND/m2

Vị trí: Điện Biên Phủ, Q.3, TP HCM
Số tầng: 16
Tầng hầm: 3
Diện tích cho thuê: Vui lòng liên hệ chúng tôi
Tổng diện tích sử dụng: Vui lòng liên hệ chúng tôi
Thời hạn thuê: Thỏa thuận

                   Hotline: 0938 877 698

Sông Trà Tower

Giá: 493.900 VND/m2

Vị trí: Cao Thắng, Q.3, TP HCM
Số tầng: 12
Tầng hầm: 2
Diện tích cho thuê: Vui lòng liên hệ chúng tôi
Tổng diện tích sử dụng: Vui lòng liên hệ chúng tôi
Thời hạn thuê: Thỏa thuận

                   Hotline: 0938 877 698

3G Building

Giá: 469.205 VND/m2

Vị trí: Võ Văn Tần, P.6, Q.3, TP HCM
Số tầng: 10
Tầng hầm: 2
Diện tích cho thuê: 20 - 1.470 m2
Tổng diện tích sử dụng: 1.470 m2
Thời hạn thuê: Thời hạn thuê tối thiểu 2 năm

                   Hotline: 0938 877 698