Saigon Mansion

Giá: 493.900 VND/m2

Vị trí: Võ Văn Tần, P.6, Q.3, TP HCM
Số tầng: 15
Tầng hầm: 2
Diện tích cho thuê: 80 - 5.100 m2
Tổng diện tích sử dụng: 5.100 m2
Thời hạn thuê: Thời hạn thuê tối thiểu 2 năm

                   Hotline: 0938 877 698

Yến Phương Tower

Giá: 254.220 VND/m2

Vị trí: Phạm Ngọc Thạch, P.6, Q.3, TP HCM
Số tầng: 9
Tầng hầm: 2
Diện tích cho thuê: 150 - 1.350 m2
Tổng diện tích sử dụng: 1.350 m2
Thời hạn thuê: Thời hạn thuê tối thiểu 2 năm

                   Hotline: 0938 877 698

Hải Nam Building

Giá: 617.375 VND/m2

Vị trí: Phạm Ngọc Thạch, P.6, Q.3, TP HCM
Số tầng: 7
Tầng hầm: N/A
Diện tích cho thuê: 135 - 1.890 m2
Tổng diện tích sử dụng: 1.890 m2
Thời hạn thuê: Thời hạn thuê tối thiểu 2 năm

                   Hotline: 0938 877 698

Comeco Tower

Giá: 426.550 VND/m2

Vị trí: Điện Biên Phủ, Q.3, TP HCM
Số tầng: 11
Tầng hầm: 1
Diện tích cho thuê: 120 - 2.640 m2
Tổng diện tích sử dụng: 2.640 m2
Thời hạn thuê: Thời hạn thuê tối thiểu 2 năm

                   Hotline: 0938 877 698

Nam Minh Long Building

Giá: 518.595 VND/m2

Vị trí: Võ Văn Tần, P.6, Q.3, TP HCM
Số tầng: 8
Tầng hầm: 1
Diện tích cho thuê: N/A - 1.680 m2
Tổng diện tích sử dụng: 1.680 m2
Thời hạn thuê: Tối thiểu 3 năm

                   Hotline: 0938 877 698

OSC Building

Giá: 314.300 VND/m2

Vị trí: Võ Văn Tần, P.6, Q.3, TP HCM
Số tầng: 10
Tầng hầm: 1
Diện tích cho thuê: N/A - 1.300 m2
Tổng diện tích sử dụng: 1.300 m2
Thời hạn thuê: Tối thiểu 2 năm

                   Hotline: 0938 877 698

Tâm Minh Khuê Building

Giá: 370.425 VND/m2

Vị trí: Võ Văn Tần, P.6, Q.3, TP HCM
Số tầng: 8
Tầng hầm: N/A
Diện tích cho thuê: N/A - 560 m2
Tổng diện tích sử dụng: 560 m2
Thời hạn thuê: Tối thiểu 2 năm

                   Hotline: 0938 877 698

KM Plaza Office

Giá: 314.300 VND/m2

Vị trí: Võ Văn Tần, P.6, Q.3, TP HCM
Số tầng: 8
Tầng hầm: N/A
Diện tích cho thuê: N/A - 540 m2
Tổng diện tích sử dụng: 540 m2
Thời hạn thuê: Tối thiểu 2 năm

                   Hotline: 0938 877 698

HAD Building

Giá: 314.300 VND/m2

Vị trí: Võ Văn Tần, Q.3, TP HCM
Số tầng: 12
Tầng hầm:  N/A
Diện tích cho thuê: N/A - 1.440 m2
Tổng diện tích sử dụng: 1.440 m2
Thời hạn thuê: Tối thiểu 1 năm

                   Hotline: 0938 877 698

NP Tower

Giá: 269.400 VND/m2

Vị trí: Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, TP HCM
Số tầng: 5
Tầng hầm: 1
Diện tích cho thuê: 50 - 850 m2
Tổng diện tích sử dụng: 850 m2
Thời hạn thuê: Tối thiểu 1 năm

                   Hotline: 0938 877 698

Loyal Office Building

Giá: 370.425 VND/m2

Vị trí: Võ Thị Sáu, P.6, Q.3, TP HCM
Số tầng: 11
Tầng hầm: N/A
Diện tích cho thuê: N/A - 2.420 m2
Tổng diện tích sử dụng: 2.420 m2
Thời hạn thuê: Tối thiểu 2 năm

                   Hotline: 0938 877 698

VCCI Building

Giá: 359.200 VND/m2

Vị trí: Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, TP HCM
Số tầng: 10
Tầng hầm: 1
Diện tích cho thuê: N/A
Tổng diện tích sử dụng: 2.700 m2
Thời hạn thuê: Tối thiểu 1 năm

                   Hotline: 0938 877 698

Pasteur Tower

Giá: 449.000 VND/m2

Vị trí: Pasteur, Q.1, TP HCM
Số tầng: 7
Tầng hầm: 1
Diện tích cho thuê: N/A - 1.960 m2
Tổng diện tích sử dụng: 1.960 m2
Thời hạn thuê: Tối thiểu 2 năm

                   Hotline: 0938 877 698

DHouse Building

Giá: 419.815 VND/m2

Vị trí: Nguyễn Thị Diệu, Q.3, TP HCM
Số tầng: 8
Tầng hầm: 1
Diện tích cho thuê: N/A - 1.680 m2
Tổng diện tích sử dụng: 1.680 m2
Thời hạn thuê: Tối thiểu 2 năm

                   Hotline: 0938 877 698

Thiên Sơn Building

Giá: 336.750 VND/m2

Vị trí: Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP HCM
Số tầng: 9
Tầng hầm: 1
Diện tích cho thuê: N/A - 1.000 m2
Tổng diện tích sử dụng: 1.000 m2
Thời hạn thuê: Tối thiểu 2 năm

                   Hotline: 0938 877 698