The Prince Tower

Giá: Vui lòng liên hệ

Vị trí: Q.7, TP HCM
Số tầng: 20
Tầng hầm: N/A
Diện tích cho thuê: 100 - 1.000 m2
Tổng diện tích sử dụng: 20.000 m2
Thời hạn thuê: Thỏa thuận

                   Hotline: 0938 877 698

Saigon South Place

Giá: Vui lòng liên hệ

Vị trí: Nguyễn Văn Linh, Phú Mỹ Hưng, Q.7, TP HCM
Số tầng: N/A
Tầng hầm: N/A
Diện tích cho thuê: 166.000 m2
Tổng diện tích sử dụng: 166.000 m2
Thời hạn thuê: Thỏa thuận

                   Hotline: 0938 877 698

Nam Long Capital Tower

Giá: 395.032 VND/m2

Vị trí: Nguyễn Khắc Viện, Q.7, TP HCM
Số tầng: 14
Tầng hầm: 1
Diện tích cho thuê: 488 - 7.000 m2
Tổng diện tích sử dụng: 7.000 m2
Thời hạn thuê: Hợp đồng tối thiểu 2 năm

                   Hotline: 0938 877 698

Green Country Building

Giá: 246.950 VND/m2

Vị trí: Đường 81, Quận 7, TP HCM
Số tầng: 10
Tầng hầm: 1
Diện tích cho thuê: 55 - 1.500 m2
Tổng diện tích sử dụng: 1.500 m2
Thời hạn thuê: Tối thiểu 1 năm

                   Hotline: 0938 877 698

Sunrise City Building

Giá: Vui lòng liên hệ

Vị trí: Nguyễn Hữu Thọ, Q.7, TP HCM
Số tầng: 33
Tầng hầm: 2
Diện tích cho thuê: 26 - 5.000 m2
Tổng diện tích sử dụng: 5.000 m2
Thời hạn cho thuê: Tối thiểu 1 năm

                   Hotline: 0938 877 698

Vinamilk Tower

Giá: 444.510 VND/m2

Vị trí: Tân Trào, Phú Mỹ Hưng, Q.7, TP HCM
Số tầng: 14
Tầng hầm: 2
Diện tích cho thuê: N/A - 12.040 m2
Tổng diện tích sử dụng: 12.040 m2
Thời hạn thuê: Thỏa thuận

                   Hotline: 0938 877 698

Petroland Tower

Giá: 419.815 VND/m2

Vị trí: Tân Trào, Phú Mỹ Hưng, Q.7, TP HCM
Số tầng: 30
Tầng hầm: 3
Diện tích cho thuê: N/A - 6.000 m2
Tổng diện tích sử dụng: 6.000 m2
Thời hạn thuê: Thời hạn thuê tối thiểu 1 năm

                   Hotline: 0938 877 698

Lawrence Sting Building

Giá: 419.463 VND/m2

Vị trí: Nguyễn Văn Linh, Phú Mỹ Hưng, Q.7, TP HCM
Số tầng: 12
Tầng hầm: N/A
Diện tích cho thuê: N/A - 10.000 m2
Tổng diện tích sử dụng: 10.000 m2
Thời hạn thuê: Thời hạn thuê tối thiểu 3 năm

                   Hotline: 0938 877 698

Thiên Sơn Plaza

Giá: 269.400 VND/m2

Vị trí: Nguyễn Văn Linh, Phú Mỹ Hưng, Q.7, TP HCM
Số tầng: 5
Tầng hầm: N/A
Diện tích cho thuê: N/A - 13.270 m2
Tổng diện tích sử dụng: 13.270 m2
Thời hạn thuê: Thời hạn thuê tối thiểu 1 năm

                   Hotline: 0938 877 698

IPC Tower

Giá: 419.815 VND/m2

Vị trí: Nguyễn Văn Linh, Phú Mỹ Hưng, Q.7, TP HCM
Số tầng: 20
Tầng hầm: 1
Diện tích cho thuê: 100 - 21.900 m2
Tổng diện tích sử dụng: 21.900 m2
Thời hạn thuê: Thời hạn thuê tối thiểu 2 năm

                   Hotline: 0938 877 698

Saigon Paragon Building

Giá: 419.815 VND/m2

Vị trí: Nguyễn Lương Bằng, Phú Mỹ Hưng, Q.7, TP HCM
Số tầng: 9
Tầng hầm: 2
Diện tích cho thuê: N/A - 18.000 m2
Tổng diện tích sử dụng: 18.000 m2
Thời hạn thuê: Thỏa thuận

                   Hotline: 0938 877 698

Beautiful Saigon Building

Giá: 419.815 VND/m2

Vị trí: Nguyễn Khắc Viện, Phú Mỹ Hưng, Q.7, TP HCM
Số tầng: 11
Tầng hầm: 1
Diện tích cho thuê: N/A - 3.300 m2
Tổng diện tích sử dụng: 3.300 m2
Thời hạn thuê: Thỏa thuận

                   Hotline: 0938 877 698

Capital Tower

Giá: 395.032 VND/m2

Vị trí: Nguyễn Khắc Viện, Phú Mỹ Hưng, Q.7, TP HCM
Số tầng: 14
Tầng hầm: 1
Diện tích cho thuê: N/A - 7.000 m2
Tổng diện tích sử dụng: 7.000 m2
Thời hạn thuê: Thời hạn thuê tối thiểu 2 năm

                   Hotline: 0938 877 698

Gosto Building

Giá: 395.120 VND/m2

Vị trí: Nguyễn Khắc Viện, Phú Mỹ Hưng, Q.7, TP HCM
Số tầng: 6
Tầng hầm: 1
Diện tích cho thuê: N/A - 2.220 m2
Tổng diện tích sử dụng: 2.220 m2
Thời hạn thuê: Thời hạn thuê tối thiểu 2 năm

                   Hotline: 0938 877 698

Southern Cross Sky View

Giá: 381.650 VND/m2

Vị trí: Nguyễn Khắc Viện, Phú Mỹ Hưng, Q.7, TP HCM
Số tầng: 9
Tầng hầm: 1
Diện tích cho thuê: N/A - 1.080 m2
Tổng diện tích sử dụng: 1.080 m2
Thời hạn thuê: Thời hạn thuê tối thiểu 1 năm

                   Hotline: 0938 877 698