Xuân Trường Building

Giá: 224.500 VND/m2

Vị trí: Cộng Hòa, P.12, Q.Tân Bình, TP HCM
Số tầng: 4
Tầng hầm: 1
Diện tích cho thuê: N/A - 480 m2
Tổng diện tích sử dụng: 480 m2
Thời hạn thuê: Tối thiểu 1 năm

                   Hotline: 0938 877 698

Tất Minh Building

Giá: 269.400 VND/m2

Vị trí: Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình, TP HCM
Số tầng: 9
Tầng hầm: 1
Diện tích cho thuê: N/A - 1.800 m2
Tổng diện tích sử dụng: 1.800 m2
Thời hạn thuê: Tối thiểu 2 năm

                   Hotline: 0938 877 698

CT-IN Building

Giá: 296.340 VND/m2

Vị trí: Hoàng Văn Thụ, P.4, Q.Tân Bình, TP HCM
Số tầng: 10
Tầng hầm: 2
Diện tích cho thuê: 50 - 3.000 m2
Tổng diện tích sử dụng: 3.000 m2
Thời hạn thuê: Tối thiểu 2 năm

                   Hotline: 0938 877 698

Blue Berry Building

Giá: 224.500 VND/m2

Vị trí: D52, P.12, Q.Tân Bình, TP HCM
Số tầng: 6
Tầng hầm: 1
Diện tích cho thuê: 40 - 600 m2
Tổng diện tích sử dụng: 600 m2
Thời hạn thuê: Tối thiểu 2 năm

                   Hotline: 0938 877 698