Địa chỉ: 8 Đại Lộ Hữu Nghị, VSIP Thị Xã Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
Tổng diện tích: N/A
Đất công nghiệp: N/A
Đất khu văn phòng & Dịch vụ: N/A
Đất cho không gian xanh: N/A
Đất cho giao thông & cơ sở hạ tầng: N/A
Nhà xưởng xây dựng cho thuê: 1.000 - 2.000 m2
Ngành nghề ưu tiên đầu tư: Vui lòng liên hệ để biết thông tin chi tiết
Cơ sở hạ tầng: Cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh
Kết nối hạ tầng khu vực: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết
Hiện trạng: Cơ sở hạ tầng hoàn thành cho đầu tư
Dịch vụ: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết

Địa chỉ: Xã An Tây, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam
Tổng diện tích: 250 ha
Đất công nghiệp: 168,59 ha
Đất khu văn phòng & Dịch vụ: 12,74 ha
Đất cho không gian xanh: 35,88 ha
Đất cho giao thông & cơ sở hạ tầng: 32,8 ha
Nhà xưởng xây dựng cho thuê: N/A
Ngành nghề ưu tiên đầu tư: Vui lòng liên hệ để biết thông tin chi tiết
Cơ sở hạ tầng: Cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh
Kết nối hạ tầng khu vực: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết
Hiện trạng: Cơ sở hạ tầng hoàn thành cho đầu tư
Dịch vụ: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết

Địa chỉ: Đại Lộ Bình Dương, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
Tổng diện tích: 36 ha
Đất công nghiệp: 25 ha
Đất khu văn phòng & Dịch vụ: 2,4 ha
Đất cho không gian xanh: 2,9 ha
Đất cho giao thông & cơ sở hạ tầng: 5,68 ha
Nhà xưởng xây dựng cho thuê: N/A
Ngành nghề ưu tiên đầu tư: Vui lòng liên hệ để biết thông tin chi tiết
Cơ sở hạ tầng: Cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh
Kết nối hạ tầng khu vực: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết
Hiện trạng: Cơ sở hạ tầng hoàn thành cho đầu tư
Dịch vụ: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết

Địa chỉ: Xã Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam
Tổng diện tích: 162,92 ha
Đất công nghiệp: 103,07 ha
Đất khu văn phòng & Dịch vụ: 10,41 ha
Đất cho không gian xanh: 23,69 ha
Đất cho giao thông & cơ sở hạ tầng: 25,75 ha
Nhà xưởng xây dựng cho thuê: N/A
Ngành nghề ưu tiên đầu tư: Vui lòng liên hệ để biết thông tin chi tiết
Cơ sở hạ tầng: Cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh
Kết nối hạ tầng khu vực: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết
Hiện trạng: Cơ sở hạ tầng hoàn thành cho đầu tư
Dịch vụ: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết

Địa chỉ: Xã Tân Bình, Huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam
Tổng diện tích: 352,5 ha
Đất công nghiệp: 244,49 ha
Đất khu văn phòng & Dịch vụ: 8,84 ha
Đất cho không gian xanh: 39,86 ha
Đất cho giao thông & cơ sở hạ tầng: 54,75 ha
Nhà xưởng xây dựng cho thuê: N/A
Ngành nghề ưu tiên đầu tư: Vui lòng liên hệ để biết thông tin chi tiết
Cơ sở hạ tầng: Cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh
Kết nối hạ tầng khu vực: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết
Hiện trạng: Cơ sở hạ tầng hoàn thành cho đầu tư
Dịch vụ: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết

Địa chỉ: Xã Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam
Tổng diện tích: 279,27 ha
Đất công nghiệp: 194,74 ha
Đất khu văn phòng & Dịch vụ: 22,85 ha
Đất cho không gian xanh: 27,7 ha
Đất cho giao thông & cơ sở hạ tầng: 33,42 ha
Nhà xưởng xây dựng cho thuê: N/A
Ngành nghề ưu tiên đầu tư: Vui lòng liên hệ để biết thông tin chi tiết
Cơ sở hạ tầng: Cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh
Kết nối hạ tầng khu vực: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết
Hiện trạng: Cơ sở hạ tầng hoàn thành cho đầu tư
Dịch vụ: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết