Địa chỉ: Xã Lai Uyên, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam
Tổng diện tích: 997,7 ha
Đất công nghiệp: 699,2 ha
Đất khu văn phòng & Dịch vụ: 67,1 ha
Đất cho không gian xanh: 119,1 ha
Đất cho giao thông & cơ sở hạ tầng: 10,3 ha
Nhà xưởng xây dựng cho thuê: N/A
Ngành nghề ưu tiên đầu tư: Vui lòng liên hệ để biết thông tin chi tiết
Cơ sở hạ tầng: Cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh
Kết nối hạ tầng khu vực: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết
Hiện trạng: Cơ sở hạ tầng hoàn thành cho đầu tư
Dịch vụ: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết

Địa chỉ: Xã An Tây, Huyện Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam
Tổng diện tích: 500 ha
Đất công nghiệp: 354,8 ha
Đất khu văn phòng & Dịch vụ: 16,4 ha
Đất cho không gian xanh: 50,4 ha
Đất cho giao thông & cơ sở hạ tầng: 76 ha
Nhà xưởng xây dựng cho thuê: 1.000 - 5.000 m2
Ngành nghề ưu tiên đầu tư: Vui lòng liên hệ để biết thông tin chi tiết
Cơ sở hạ tầng: Cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh
Kết nối hạ tầng khu vực: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết
Hiện trạng: Cơ sở hạ tầng hoàn thành cho đầu tư
Dịch vụ: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết

Địa chỉ: Xã Mỹ Hạnh Nam, Huyện Đức Hòa, Long An
Tổng diện tích: 300,6 ha
Đất công nghiệp: 212,39 ha
Đất khu văn phòng & Dịch vụ: 9,28 ha
Đất cho không gian xanh: 34,68 ha
Đất cho giao thông & cơ sở hạ tầng: 37,84 ha
Nhà xưởng xây dựng cho thuê: N/A
Ngành nghề ưu tiên đầu tư: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết
Cơ sở hạ tầng: Cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh
Kết nối hạ tầng khu vực: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết
Hiện trạng: Cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh cho đầu tư
Dịch vụ: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết

Địa chỉ: QL1, Ấp Voi Lá, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Long An
Tổng diện tích: 561 ha
Đất công nghiệp: 141,28 ha
Đất khu văn phòng & Dịch vụ: N/A
Đất cho không gian xanh: N/A
Đất cho giao thông & cơ sở hạ tầng: N/A
Nhà xưởng xây dựng cho thuê: N/A
Ngành nghề ưu tiên đầu tư: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết
Cơ sở hạ tầng: Cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh
Kết nối hạ tầng khu vực: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết
Hiện trạng: Cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh cho đầu tư
Dịch vụ: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết

Địa chỉ: Thị Trấn Bến Lức, Huyện Bến Lức, Long An
Tổng diện tích: 765 ha, giai đoạn 1: 189,8 ha
Đất công nghiệp: 132,25 ha
Đất khu văn phòng & Dịch vụ: 18,58 ha
Đất cho không gian xanh: 19,04 ha
Đất cho giao thông & cơ sở hạ tầng: 19,63 ha
Nhà xưởng xây dựng cho thuê: N/A
Ngành nghề ưu tiên đầu tư: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết
Cơ sở hạ tầng: Cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh
Kết nối hạ tầng khu vực: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết
Hiện trạng: Cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh cho đầu tư
Dịch vụ: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết

Địa chỉ: Xã Thạnh Đức, Huyện Bến Lức, Long An
Tổng diện tích: 256 ha
Đất công nghiệp: 155 ha
Đất khu văn phòng & Dịch vụ: N/A
Đất cho không gian xanh: N/A
Đất cho giao thông & cơ sở hạ tầng: N/A
Nhà xưởng xây dựng cho thuê: N/A
Ngành nghề ưu tiên đầu tư: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết
Cơ sở hạ tầng: Cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh
Kết nối hạ tầng khu vực: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết
Hiện trạng: Cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh cho đầu tư
Dịch vụ: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết