Địa chỉ: Tỉnh lộ 832, Ấp 5, Xã Nhựt Chánh, Huyện Bến Lức, Long An
Tổng diện tích: 125,27 ha
Đất công nghiệp: 82,22 ha
Đất khu văn phòng & Dịch vụ: 1,3 ha
Đất cho không gian xanh: 16 ha
Đất cho giao thông & cơ sở hạ tầng: 19,49 ha
Nhà xưởng xây dựng cho thuê: N/A
Ngành nghề ưu tiên đầu tư: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết
Cơ sở hạ tầng: Cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh
Kết nối hạ tầng khu vực: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết
Hiện trạng: Cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh cho đầu tư
Dịch vụ: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết

Địa chỉ: Xã Nhị Thành, Huyện Thủ Thừa, Long An
Tổng diện tích: 117,67 ha
Đất công nghiệp: 86,18 ha
Đất khu văn phòng & Dịch vụ: 1,96 ha
Đất cho không gian xanh: 15,56 ha
Đất cho giao thông & cơ sở hạ tầng: 12,39 ha
Nhà xưởng xây dựng cho thuê: N/A
Ngành nghề ưu tiên đầu tư: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết
Cơ sở hạ tầng: Cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh
Kết nối hạ tầng khu vực: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết
Hiện trạng: Cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh cho đầu tư
Dịch vụ: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết

Địa chỉ: Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Long An
Tổng diện tích: 249 ha
Đất công nghiệp: 152,22 ha
Đất khu văn phòng & Dịch vụ: 26,26 ha
Đất cho không gian xanh: 35,74 ha
Đất cho giao thông & cơ sở hạ tầng: 37,61 ha
Nhà xưởng xây dựng cho thuê: N/A
Ngành nghề ưu tiên đầu tư: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết
Cơ sở hạ tầng: Cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh
Kết nối hạ tầng khu vực: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết
Hiện trạng: Cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh cho đầu tư
Dịch vụ: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết

Địa chỉ: Xã Đức Lập Hạ, Huyện Đức Hòa, Long An
Tổng diện tích: 83 ha
Đất công nghiệp: 48,38 ha
Đất khu văn phòng & Dịch vụ: 10,26 ha
Đất cho không gian xanh: 8,8 ha
Đất cho giao thông & cơ sở hạ tầng: 15,39 ha
Nhà xưởng xây dựng cho thuê: N/A
Ngành nghề ưu tiên đầu tư: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết
Cơ sở hạ tầng: Cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh
Kết nối hạ tầng khu vực: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết
Hiện trạng: Cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh cho đầu tư
Dịch vụ: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết

Địa chỉ: Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hòa, Long An
Tổng diện tích: 362,66 ha
Đất công nghiệp: 205,86 ha
Đất khu văn phòng & Dịch vụ: 8,76 ha
Đất cho không gian xanh: 29,62 ha
Đất cho giao thông & cơ sở hạ tầng: 48,67 ha
Nhà xưởng xây dựng cho thuê: N/A
Ngành nghề ưu tiên đầu tư: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết
Cơ sở hạ tầng: Cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh
Kết nối hạ tầng khu vực: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết
Hiện trạng: Cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh cho đầu tư
Dịch vụ: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết

Địa chỉ: Xã Đức Lập Hạ, Huyện Đức hòa, Long An
Tổng diện tích: 99,4 ha
Đất công nghiệp: 64,45 ha
Đất khu văn phòng & Dịch vụ: 10,25 ha
Đất cho không gian xanh: 10,11 ha
Đất cho giao thông & cơ sở hạ tầng: 14,59 ha
Nhà xưởng xây dựng cho thuê: N/A
Ngành nghề ưu tiên đầu tư: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết
Cơ sở hạ tầng: Cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh
Kết nối hạ tầng khu vực: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết
Hiện trạng: Cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh cho đầu tư
Dịch vụ: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết