Địa chỉ: 8 Đại Lộ Hữu Nghị, VSIP Thị Xã Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
Tổng diện tích: N/A
Đất công nghiệp: N/A
Đất khu văn phòng & Dịch vụ: N/A
Đất cho không gian xanh: N/A
Đất cho giao thông & cơ sở hạ tầng: N/A
Nhà xưởng xây dựng cho thuê: 1.000 - 2.000 m2
Ngành nghề ưu tiên đầu tư: Vui lòng liên hệ để biết thông tin chi tiết
Cơ sở hạ tầng: Cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh
Kết nối hạ tầng khu vực: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết
Hiện trạng: Cơ sở hạ tầng hoàn thành cho đầu tư
Dịch vụ: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết

Địa chỉ: Xã An Tây, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam
Tổng diện tích: 250 ha
Đất công nghiệp: 168,59 ha
Đất khu văn phòng & Dịch vụ: 12,74 ha
Đất cho không gian xanh: 35,88 ha
Đất cho giao thông & cơ sở hạ tầng: 32,8 ha
Nhà xưởng xây dựng cho thuê: N/A
Ngành nghề ưu tiên đầu tư: Vui lòng liên hệ để biết thông tin chi tiết
Cơ sở hạ tầng: Cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh
Kết nối hạ tầng khu vực: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết
Hiện trạng: Cơ sở hạ tầng hoàn thành cho đầu tư
Dịch vụ: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết

Địa chỉ: Đại Lộ Bình Dương, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
Tổng diện tích: 36 ha
Đất công nghiệp: 25 ha
Đất khu văn phòng & Dịch vụ: 2,4 ha
Đất cho không gian xanh: 2,9 ha
Đất cho giao thông & cơ sở hạ tầng: 5,68 ha
Nhà xưởng xây dựng cho thuê: N/A
Ngành nghề ưu tiên đầu tư: Vui lòng liên hệ để biết thông tin chi tiết
Cơ sở hạ tầng: Cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh
Kết nối hạ tầng khu vực: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết
Hiện trạng: Cơ sở hạ tầng hoàn thành cho đầu tư
Dịch vụ: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết

Địa chỉ: Xã Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam
Tổng diện tích: 162,92 ha
Đất công nghiệp: 103,07 ha
Đất khu văn phòng & Dịch vụ: 10,41 ha
Đất cho không gian xanh: 23,69 ha
Đất cho giao thông & cơ sở hạ tầng: 25,75 ha
Nhà xưởng xây dựng cho thuê: N/A
Ngành nghề ưu tiên đầu tư: Vui lòng liên hệ để biết thông tin chi tiết
Cơ sở hạ tầng: Cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh
Kết nối hạ tầng khu vực: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết
Hiện trạng: Cơ sở hạ tầng hoàn thành cho đầu tư
Dịch vụ: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết

Địa chỉ: Xã Tân Bình, Huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam
Tổng diện tích: 352,5 ha
Đất công nghiệp: 244,49 ha
Đất khu văn phòng & Dịch vụ: 8,84 ha
Đất cho không gian xanh: 39,86 ha
Đất cho giao thông & cơ sở hạ tầng: 54,75 ha
Nhà xưởng xây dựng cho thuê: N/A
Ngành nghề ưu tiên đầu tư: Vui lòng liên hệ để biết thông tin chi tiết
Cơ sở hạ tầng: Cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh
Kết nối hạ tầng khu vực: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết
Hiện trạng: Cơ sở hạ tầng hoàn thành cho đầu tư
Dịch vụ: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết

Địa chỉ: Xã Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam
Tổng diện tích: 279,27 ha
Đất công nghiệp: 194,74 ha
Đất khu văn phòng & Dịch vụ: 22,85 ha
Đất cho không gian xanh: 27,7 ha
Đất cho giao thông & cơ sở hạ tầng: 33,42 ha
Nhà xưởng xây dựng cho thuê: N/A
Ngành nghề ưu tiên đầu tư: Vui lòng liên hệ để biết thông tin chi tiết
Cơ sở hạ tầng: Cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh
Kết nối hạ tầng khu vực: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết
Hiện trạng: Cơ sở hạ tầng hoàn thành cho đầu tư
Dịch vụ: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết

Địa chỉ: Phường Dĩ An, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam
Tổng diện tích: 178,01 ha
Đất công nghiệp: 112,51 ha
Đất khu văn phòng & Dịch vụ: 27,2 ha
Đất cho không gian xanh: 12,2 ha
Đất cho giao thông & cơ sở hạ tầng: 5,44 ha
Nhà xưởng xây dựng cho thuê: N/A
Ngành nghề ưu tiên đầu tư: Vui lòng liên hệ để biết thông tin chi tiết
Cơ sở hạ tầng: Cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh
Kết nối hạ tầng khu vực: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết
Hiện trạng: Cơ sở hạ tầng hoàn thành cho đầu tư
Dịch vụ: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết

Địa chỉ: Xã An Điền, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam
Tổng diện tích: 278,6 ha
Đất công nghiệp: 189,5 ha
Đất khu văn phòng & Dịch vụ: 5,02 ha
Đất cho không gian xanh: 38,39 ha
Đất cho giao thông & cơ sở hạ tầng: 45,66 ha
Nhà xưởng xây dựng cho thuê: N/A
Ngành nghề ưu tiên đầu tư: Vui lòng liên hệ để biết thông tin chi tiết
Cơ sở hạ tầng: Cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh
Kết nối hạ tầng khu vực: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết
Hiện trạng: Cơ sở hạ tầng hoàn thành cho đầu tư
Dịch vụ: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết

Địa chỉ: Xã Hòa Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam
Tổng diện tích: 133,29 ha
Đất công nghiệp: 85,63 ha
Đất khu văn phòng & Dịch vụ: 8,95 ha
Đất cho không gian xanh: 17,64 ha
Đất cho giao thông & cơ sở hạ tầng: 21,07 ha
Nhà xưởng xây dựng cho thuê: N/A
Ngành nghề ưu tiên đầu tư: Vui lòng liên hệ để biết thông tin chi tiết
Cơ sở hạ tầng: Cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh
Kết nối hạ tầng khu vực: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết
Hiện trạng: Cơ sở hạ tầng hoàn thành cho đầu tư
Dịch vụ: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết

Địa chỉ: Xã Bình Khánh, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam
Tổng diện tích: 288,52 ha
Đất công nghiệp: 200,75 ha
Đất khu văn phòng & Dịch vụ: 25,27 ha
Đất cho không gian xanh: 28,87 ha
Đất cho giao thông & cơ sở hạ tầng: 53,63 ha
Nhà xưởng xây dựng cho thuê: N/A
Ngành nghề ưu tiên đầu tư: Vui lòng liên hệ để biết thông tin chi tiết
Cơ sở hạ tầng: Cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh
Kết nối hạ tầng khu vực: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết
Hiện trạng: Cơ sở hạ tầng hoàn thành cho đầu tư
Dịch vụ: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết

Địa chỉ: Mỹ  Phước, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam
Tổng diện tích: N/A
Đất công nghiệp: N/A
Đất khu văn phòng & Dịch vụ: N/A
Đất cho không gian xanh: N/A
Đất cho giao thông & cơ sở hạ tầng: N/A
Nhà xưởng xây dựng cho thuê: N/A
Ngành nghề ưu tiên đầu tư: Vui lòng liên hệ để biết thông tin chi tiết
Cơ sở hạ tầng: Cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh
Kết nối hạ tầng khu vực: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết
Hiện trạng: Cơ sở hạ tầng hoàn thành cho đầu tư
Dịch vụ: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết

Địa chỉ: Xã An Tây, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam
Tổng diện tích: 50,55 ha
Đất công nghiệp: 34,61 ha
Đất khu văn phòng & Dịch vụ: 1,49 ha
Đất cho không gian xanh: 5,17 ha
Đất cho giao thông & cơ sở hạ tầng: 8,63
Nhà xưởng xây dựng cho thuê: N/A
Ngành nghề ưu tiên đầu tư: Vui lòng liên hệ để biết thông tin chi tiết
Cơ sở hạ tầng: Cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh
Kết nối hạ tầng khu vực: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết
Hiện trạng: Cơ sở hạ tầng hoàn thành cho đầu tư
Dịch vụ: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết

Địa chỉ: Phường Phú Tân, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam
Tổng diện tích: 213,63 ha
Đất công nghiệp: 144,69 ha
Đất khu văn phòng & Dịch vụ: 7,62 ha
Đất cho không gian xanh: 22,28 ha
Đất cho giao thông & cơ sở hạ tầng: 35,7 ha
Nhà xưởng xây dựng cho thuê: N/A
Ngành nghề ưu tiên đầu tư: Vui lòng liên hệ để biết thông tin chi tiết
Cơ sở hạ tầng: Cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh
Kết nối hạ tầng khu vực: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết
Hiện trạng: Cơ sở hạ tầng hoàn thành cho đầu tư
Dịch vụ: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết

Địa chỉ: Phường Phú Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam
Tổng diện tích: 158,1 ha
Đất công nghiệp: 102,07 ha
Đất khu văn phòng & Dịch vụ: 2,158 ha
Đất cho không gian xanh: 21,771 ha
Đất cho giao thông & cơ sở hạ tầng: 25,852 ha
Nhà xưởng xây dựng cho thuê: N/A
Ngành nghề ưu tiên đầu tư: Vui lòng liên hệ để biết thông tin chi tiết
Cơ sở hạ tầng: Cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh
Kết nối hạ tầng khu vực: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết
Hiện trạng: Cơ sở hạ tầng hoàn thành cho đầu tư
Dịch vụ: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết

Địa chỉ: Phường Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
Tổng diện tích: 122,43 ha
Đất công nghiệp: 85,74 ha
Đất khu văn phòng & Dịch vụ: 4,7 ha
Đất cho không gian xanh: 6,9 ha
Đất cho giao thông & cơ sở hạ tầng: 16,06 ha
Nhà xưởng xây dựng cho thuê: N/A
Ngành nghề ưu tiên đầu tư: Vui lòng liên hệ để biết thông tin chi tiết
Cơ sở hạ tầng: Cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh
Kết nối hạ tầng khu vực: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết
Hiện trạng: Cơ sở hạ tầng hoàn thành cho đầu tư
Dịch vụ: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết