HMTC Savico Office Building

Giá: 628.600 VND/m2

Vị trí: Pasteur, P.Bến Nghé, Q.1, TP HCM
Số tầng: 6
Tầng hầm: 2
Diện tích cho thuê: 30 - 500 m2
Tổng diện tích sử dụng: 500 m2
Thời hạn thuê: Thỏa thuận

                   Hotline: 0938 877 698

Saigon 3 Building

Giá: 404.100 VND/m2

Vị trí: Nguyễn Văn Thủ, P.Đakao, Q.1, TP HCM
Số tầng: 6
Tầng hầm: 1
Diện tích cho thuê: N/A - 3.000 m2
Tổng diện tích sử dụng: 3.000 m2
Thời hạn thuê: Thỏa thuận

                   Hotline: 0938 877 698

Zen Plaza

Giá: 642.070 VND/m2

Vị trí: Nguyễn Trãi, P.Bến Thành, Q.1, TP HCM
Số tầng: 13
Tầng hầm: 1
Diện tích cho thuê: N/A - 13.000 m2
Tổng diện tích sử dụng: 13.000 m2
Thời hạn thuê: Thỏa thuận

                   Hotline: 0938 877 698

Sailing Tower

Giá: 765.545 VND/m2

Vị trí: Nguyễn Thị Minh Khai, P.Bến Nghé, Q.1, TP HCM
Số tầng: 22
Tầng hầm: 2
Diện tích cho thuê: N/A - 33.000 m2
Tổng diện tích sử dụng: 33.000 m2
Thời hạn thuê: Thỏa thuận

                   Hotline: 0938 877 698

Khang Thông Building

Giá: 543.290 VND/m2

Vị trí: Nguyễn Thị Minh Khai, P.Bến Thành, Q.1, TP HCM
Số tầng: 9
Tầng hầm: 1
Diện tích cho thuê: N/A - 4.462 m2
Tổng diện tích sử dụng: 4.462 m2
Thời hạn thuê: Thỏa thuận

                   Hotline: 0938 877 698

Yoco Building

Giá: 538.800 VND/m2

Vị trí: Nguyễn Thị Minh Khai, P.Bến Nghé, Q.1, TP HCM
Số tầng: 12
Tầng hầm: 1
Diện tích cho thuê: N/A - 5.340 m2
Tổng diện tích sử dụng: 5.340 m2
Thời hạn thuê: Thỏa thuận

                   Hotline: 0938 877 698

Golden Tower

Giá: 538.800 VND/m2

Vị trí: Nguyễn Thị Minh Khai, P.Đakao, Q.1, TP HCM
Số tầng: 14
Tầng hầm: 2
Diện tích cho thuê: N/A - 6.720 m2
Tổng diện tích sử dụng: 6.720 m2
Thời hạn thuê: Thỏa thuận

                   Hotline: 0938 877 698

Somerset Chancellor Court

Giá: 673.500 VND/m2

Vị trí: Nguyễn Thị Minh Khai, P.Bến Nghé, Q.1, TP HCM
Số tầng: 19
Tầng hầm: N/A
Diện tích cho thuê: N/A
Tổng diện tích sử dụng: N/A
Thời hạn thuê: Thỏa thuận

                   Hotline: 0938 877 698

Harbour View Tower

Giá: 583.700 VND/m2

Vị trí: Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Q.1, TP HCM
Số tầng: 22
Tầng hầm: N/A
Diện tích cho thuê: N/A - 20.130 m2
Tổng diện tích sử dụng: 20.130 m2
Thời hạn thuê: Thỏa thuận

                   Hotline: 0938 877 698

Sun Wah Tower

Giá: 898.000 VND/m2

Vị trí: Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, TP HCM
Số tầng: 22
Tầng hầm: N/A
Diện tích cho thuê: N/A - 33.000 m2
Tổng diện tích sử dụng: 33.000 m2
Thời hạn thuê: Thỏa thuận

                   Hotline: 0938 877 698

Vietcomreal Building

Giá: 538.800 VND/m2

Vị trí: Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Q.1, TP HCM
Số tầng: 10
Tầng hầm: N/A
Diện tích cho thuê: N/A - 4.500 m2
Tổng diện tích sử dụng: 4.500 m2
Thời hạn thuê: Thỏa thuận

                   Hotline: 0938 877 698

Bitexco Office Building

Giá: 642.070 VND/m2

Vị trí: Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Q.1, TP HCM
Số tầng: 21
Tầng hầm: N/A
Diện tích cho thuê: N/A - 300 m2
Tổng diện tích sử dụng: 6.000 m2
Thời hạn thuê: Thỏa thuận

                   Hotline: 0938 877 698

VTP Office Service Center

Giá: 583.700 VND/m2

Vị trí: Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Q.1, TP HCM
Số tầng: 15
Tầng hầm: 2
Diện tích cho thuê: N/A - 7.500 m2
Tổng diện tích sử dụng: 7.500 m2
Thời hạn thuê: Thỏa thuận

                   Hotline: 0938 877 698

President Place

Giá: 889.020 VND/m2

Vị trí: Nguyễn Du, P.Bến Nghé, Q.1, TP HCM
Số tầng: 12
Tầng hầm: 3
Diện tích cho thuê: N/A - 9.288 m2
Tổng diện tích sử dụng: 9.288 m2
Thời hạn thuê: Thỏa thuận

                   Hotline: 0938 877 698

Rosana Tower

Giá: 561.250 VND/m2

Vị trí: Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1, TP HCM
Số tầng: 12
Tầng hầm: 2
Diện tích cho thuê: N/A - 4.500 m2
Tổng diện tích sử dụng: 4.500 m2
Thời hạn thuê: Thỏa thuận

                   Hotline: 0938 877 698