Etown Central

Giá: Vui lòng liên hệ

Vị trí: Đoàn Văn Bơ, Q.4, TP HCM
Số tầng: 27
Tầng hầm: 5
Diện tích cho thuê: 150 - 35.000 m2
Tổng diện tích sử dụng: 35.000 m2
Thời hạn thuê: Hợp đồng tối thiểu 3 năm

                   Hotline: 0938 877 698

Copac Square Building

Giá: 345.730 VND/m2

Vị trí: Tôn Đản, P.13, Q.4, TP HCM
Số tầng: 22
Tầng hầm: 2
Diện tích cho thuê: N/A - 1.600 m2
Tổng diện tích sử dụng: 1.600 m2
Thời hạn thuê: Thỏa thuận

                   Hotline: 0938 877 698

Tradincorp Building

Giá: 381.650 VND/m2

Vị trí: Lê Quốc Hưng, P.12, Q.4, TP HCM
Số tầng: 9
Tầng hầm: 1
Diện tích cho thuê: N/A - 3.903 m2
Tổng diện tích sử dụng: 3.903 m2
Thời hạn thuê: Thỏa thuận

                   Hotline: 0938 877 698

Đinh Lễ Building

Giá: 345.730 VND/m2

Vị trí: Hoàng Diệu, Q.4, TP HCM
Số tầng: 14
Tầng hầm: 2
Diện tích cho thuê: N/A - 9.030 m2
Tổng diện tích sử dụng: 9.030 m2
Thời hạn thuê: Thỏa thuận

                   Hotline: 0938 877 698

H2 Building

Giá: Vui lòng liên hệ

Vị trí: Hoàng Diệu, Q.4, TP HCM
Số tầng: 15
Tầng hầm: 2
Diện tích cho thuê: N/A
Tổng diện tích sử dụng: N/A
Thời hạn thuê: Thỏa thuận

                   Hotline: 0938 877 698

H3 Building

Giá: 314.330 VND/m2

Vị trí: Hoàng Diệu, P.6, Q.4, TP HCM
Số tầng: 17
Tầng hầm: 1
Diện tích cho thuê: N/A - 12.500 m2
Tổng diện tích sử dụng: 12.500 m2
Thời hạn thuê: Thỏa thuận

                   Hotline: 0938 877 698

REE Tower

Giá: 471.450 VND/m2

Vị trí: Đoàn Văn Bơ, Q.4, TP HCM
Số tầng: 20
Tầng hầm: 3
Diện tích cho thuê: N/A - 17.600 m2
Tổng diện tích sử dụng: 17.600 m2
Thời hạn thuê: Thỏa thuận

                   Hotline: 0938 877 698

Khahomex Building

Giá: 269.400 VND/m2

Vị trí: Bến Vân Đồn, P.1, Q.4, TP HCM
Số tầng: 14
Tầng hầm: 2
Diện tích cho thuê: N/A
Tổng diện tích sử dụng: 25.200 m2
Thời hạn thuê: Thỏa thuận

                   Hotline: 0938 877 698

Viconship Building

Giá: 321.035 VND/m2

Vị trí: Đoàn Văn Bơ, Q.4, TP HCM
Số tầng: 9
Tầng hầm: 1
Diện tích cho thuê: 54 - 1.260 m2
Tổng diện tích sử dụng: 1.260 m2
Thời hạn thuê: Thời hạn thuê tối thiểu 2 năm

                   Hotline: 0938 877 698

Cotec Building

Giá: 296.340 VND/m2

Vị trí: Nguyễn Trường Tộ, P.12, Q.4, TP HCM
Số tầng: 10
Tầng hầm: 1
Diện tích cho thuê: N/A - 2.100 m2
Tổng diện tích sử dụng: 2.100 m2
Thời hạn thuê: Thỏa thuận

                   Hotline: 0938 877 698

Hoàng Diệu Building

Giá: 224.500 VND/m2

Vị trí: Hoàng Diệu, Q.4, TP HCM
Số tầng: 6
Tầng hầm: N/A
Diện tích cho thuê: N/A - 864 m2
Tổng diện tích sử dụng: 864 m2
Thời hạn thuê: Tối thiểu 2 năm

                   Hotline: 0938 877 698

Trường Dũng Building

Giá: 224.500 VND/m2

Vị trí: Hoàng Diệu, P.12, Q.4, TP HCM
Số tầng: 4
Tầng hầm: N/A
Diện tích cho thuê: N/A
Tổng diện tích sử dụng: 280 m2
Thời hạn thuê: Tối thiểu 1 năm

                   Hotline: 0938 877 698