Địa chỉ: Xã Mỹ Hạnh Nam, Huyện Đức Hòa, Long An
Tổng diện tích: 300,6 ha
Đất công nghiệp: 212,39 ha
Đất khu văn phòng & Dịch vụ: 9,28 ha
Đất cho không gian xanh: 34,68 ha
Đất cho giao thông & cơ sở hạ tầng: 37,84 ha
Nhà xưởng xây dựng cho thuê: N/A
Ngành nghề ưu tiên đầu tư: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết
Cơ sở hạ tầng: Cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh
Kết nối hạ tầng khu vực: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết
Hiện trạng: Cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh cho đầu tư
Dịch vụ: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết

Địa chỉ: QL1, Ấp Voi Lá, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Long An
Tổng diện tích: 561 ha
Đất công nghiệp: 141,28 ha
Đất khu văn phòng & Dịch vụ: N/A
Đất cho không gian xanh: N/A
Đất cho giao thông & cơ sở hạ tầng: N/A
Nhà xưởng xây dựng cho thuê: N/A
Ngành nghề ưu tiên đầu tư: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết
Cơ sở hạ tầng: Cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh
Kết nối hạ tầng khu vực: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết
Hiện trạng: Cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh cho đầu tư
Dịch vụ: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết

Địa chỉ: Thị Trấn Bến Lức, Huyện Bến Lức, Long An
Tổng diện tích: 765 ha, giai đoạn 1: 189,8 ha
Đất công nghiệp: 132,25 ha
Đất khu văn phòng & Dịch vụ: 18,58 ha
Đất cho không gian xanh: 19,04 ha
Đất cho giao thông & cơ sở hạ tầng: 19,63 ha
Nhà xưởng xây dựng cho thuê: N/A
Ngành nghề ưu tiên đầu tư: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết
Cơ sở hạ tầng: Cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh
Kết nối hạ tầng khu vực: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết
Hiện trạng: Cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh cho đầu tư
Dịch vụ: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết

Địa chỉ: Xã Thạnh Đức, Huyện Bến Lức, Long An
Tổng diện tích: 256 ha
Đất công nghiệp: 155 ha
Đất khu văn phòng & Dịch vụ: N/A
Đất cho không gian xanh: N/A
Đất cho giao thông & cơ sở hạ tầng: N/A
Nhà xưởng xây dựng cho thuê: N/A
Ngành nghề ưu tiên đầu tư: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết
Cơ sở hạ tầng: Cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh
Kết nối hạ tầng khu vực: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết
Hiện trạng: Cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh cho đầu tư
Dịch vụ: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết

Địa chỉ: Ấp Tân Hòa, Xã Đức Lập Hạ, Huyện Đức Hòa, Long An
Tổng diện tích: 100 ha
Đất công nghiệp: 70,28 ha
Đất khu văn phòng & Dịch vụ: 4,19 ha
Đất cho không gian xanh: 10,17  ha
Đất cho giao thông & cơ sở hạ tầng: 15,6 ha
Nhà xưởng xây dựng cho thuê: N/A
Ngành nghề ưu tiên đầu tư: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết
Cơ sở hạ tầng: Cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh
Kết nối hạ tầng khu vực: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết
Hiện trạng: Cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh cho đầu tư
Dịch vụ: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết

Địa chỉ: Xã Tân Kim, Huyện Cần Giuộc, Long An
Tổng diện tích: 104,1 ha
Đất công nghiệp: 65,47 ha
Đất khu văn phòng & Dịch vụ: 1,34 ha
Đất cho không gian xanh: 10,69 ha
Đất cho giao thông & cơ sở hạ tầng: 26,4 ha
Nhà xưởng xây dựng cho thuê: N/A
Ngành nghề ưu tiên đầu tư: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết
Cơ sở hạ tầng: Cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh
Kết nối hạ tầng khu vực: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết
Hiện trạng: Cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh cho đầu tư
Dịch vụ: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết

Địa chỉ: Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Long An
Tổng diện tích: 1.142 ha
Đất công nghiệp: 545 ha
Đất khu văn phòng & Dịch vụ: 497 ha
Đất cho không gian xanh: N/A
Đất cho giao thông & cơ sở hạ tầng: N/A
Nhà xưởng xây dựng cho thuê: N/A
Ngành nghề ưu tiên đầu tư: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết
Cơ sở hạ tầng: Cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh
Kết nối hạ tầng khu vực: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết
Hiện trạng: Cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh cho đầu tư
Dịch vụ: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết

Địa chỉ: Xã Tân Bửu, Huyện Bến Lức, Long An
Tổng diện tích: 99,5 ha
Đất công nghiệp: N/A
Đất khu văn phòng & Dịch vụ: N/A
Đất cho không gian xanh: N/A
Đất cho giao thông & cơ sở hạ tầng: N/A
Nhà xưởng xây dựng cho thuê: N/A
Ngành nghề ưu tiên đầu tư: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết
Cơ sở hạ tầng: Cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh
Kết nối hạ tầng khu vực: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết
Hiện trạng: Cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh cho đầu tư
Dịch vụ: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết

Địa chỉ: 400 QL 1A, KP 9, Thị Trấn Bến Lức, Huyện Bến Lức, Long An
Tổng diện tích: 79 ha
Đất công nghiệp: 55,8 ha
Đất khu văn phòng & Dịch vụ: 1,765 ha
Đất cho không gian xanh: 8,5 ha
Đất cho giao thông & cơ sở hạ tầng: 12,8 ha
Nhà xưởng xây dựng cho thuê: N/A
Ngành nghề ưu tiên đầu tư: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết
Cơ sở hạ tầng: Cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh
Kết nối hạ tầng khu vực: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết
Hiện trạng: Cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh cho đầu tư
Dịch vụ: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết

Địa chỉ: Tỉnh Lộ 830, Xã An Thạnh, Huyện Bến Lức, Long An
Tổng diện tích: 1002,23 ha, giai đoạn 1 307 ha
Đất công nghiệp: 215,3 ha
Đất khu văn phòng & Dịch vụ: 15,08 ha
Đất cho không gian xanh: 40,99 ha
Đất cho giao thông & cơ sở hạ tầng: 35,84 ha
Nhà xưởng xây dựng cho thuê: N/A
Ngành nghề ưu tiên đầu tư: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết
Cơ sở hạ tầng: Cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh
Kết nối hạ tầng khu vực: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết
Hiện trạng: Cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh cho đầu tư
Dịch vụ: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết

Địa chỉ: Tỉnh lộ 832, Ấp 5, Xã Nhựt Chánh, Huyện Bến Lức, Long An
Tổng diện tích: 125,27 ha
Đất công nghiệp: 82,22 ha
Đất khu văn phòng & Dịch vụ: 1,3 ha
Đất cho không gian xanh: 16 ha
Đất cho giao thông & cơ sở hạ tầng: 19,49 ha
Nhà xưởng xây dựng cho thuê: N/A
Ngành nghề ưu tiên đầu tư: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết
Cơ sở hạ tầng: Cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh
Kết nối hạ tầng khu vực: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết
Hiện trạng: Cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh cho đầu tư
Dịch vụ: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết

Địa chỉ: Xã Nhị Thành, Huyện Thủ Thừa, Long An
Tổng diện tích: 117,67 ha
Đất công nghiệp: 86,18 ha
Đất khu văn phòng & Dịch vụ: 1,96 ha
Đất cho không gian xanh: 15,56 ha
Đất cho giao thông & cơ sở hạ tầng: 12,39 ha
Nhà xưởng xây dựng cho thuê: N/A
Ngành nghề ưu tiên đầu tư: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết
Cơ sở hạ tầng: Cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh
Kết nối hạ tầng khu vực: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết
Hiện trạng: Cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh cho đầu tư
Dịch vụ: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết

Địa chỉ: Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Long An
Tổng diện tích: 249 ha
Đất công nghiệp: 152,22 ha
Đất khu văn phòng & Dịch vụ: 26,26 ha
Đất cho không gian xanh: 35,74 ha
Đất cho giao thông & cơ sở hạ tầng: 37,61 ha
Nhà xưởng xây dựng cho thuê: N/A
Ngành nghề ưu tiên đầu tư: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết
Cơ sở hạ tầng: Cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh
Kết nối hạ tầng khu vực: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết
Hiện trạng: Cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh cho đầu tư
Dịch vụ: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết

Địa chỉ: Xã Đức Lập Hạ, Huyện Đức Hòa, Long An
Tổng diện tích: 83 ha
Đất công nghiệp: 48,38 ha
Đất khu văn phòng & Dịch vụ: 10,26 ha
Đất cho không gian xanh: 8,8 ha
Đất cho giao thông & cơ sở hạ tầng: 15,39 ha
Nhà xưởng xây dựng cho thuê: N/A
Ngành nghề ưu tiên đầu tư: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết
Cơ sở hạ tầng: Cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh
Kết nối hạ tầng khu vực: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết
Hiện trạng: Cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh cho đầu tư
Dịch vụ: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết

Địa chỉ: Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hòa, Long An
Tổng diện tích: 362,66 ha
Đất công nghiệp: 205,86 ha
Đất khu văn phòng & Dịch vụ: 8,76 ha
Đất cho không gian xanh: 29,62 ha
Đất cho giao thông & cơ sở hạ tầng: 48,67 ha
Nhà xưởng xây dựng cho thuê: N/A
Ngành nghề ưu tiên đầu tư: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết
Cơ sở hạ tầng: Cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh
Kết nối hạ tầng khu vực: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết
Hiện trạng: Cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh cho đầu tư
Dịch vụ: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết