HUD Holdings Building

Giá: 326.150 VND/m2

Vị trí: Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP HCM
Số tầng: 11
Tầng hầm: 1
Diện tích cho thuê: 50 - 3.300 m2
Tổng diện tích sử dụng: 3.300 m2
Thời hạn thuê: Thời hạn thuê tối thiểu 1 năm

                   Hotline: 0938 877 698

DMC Building

Giá: 296.340 VND/m2

Vị trí: Điện Biên Phủ, Q.Bình Thạnh, TP HCM
Số tầng: 14
Tầng hầm: N/A
Diện tích cho thuê: N/A - 2.400 m2
Tổng diện tích sử dụng: 2.400 m2
Thời hạn thuê: Thời hạn thuê tối thiểu 1 năm

                   Hotline: 0938 877 698

Cantavil Hoàn Cầu

Giá: 381.650 VND/m2

Vị trí: Điện Biên Phủ, Q.Bình Thạnh, TP HCM
Số tầng: 18
Tầng hầm: 1
Diện tích cho thuê: N/A - 5.400 m2
Tổng diện tích sử dụng: 5.400 m2
Thời hạn thuê: Thời hạn thuê tối thiểu 2 năm

                   Hotline: 0938 877 698

Đất Phương Nam Tower

Giá: 296.340 VND/m2

Vị trí: Chu Văn An, P.26, Q.Bình Thạnh TP HCM
Số tầng: 15
Tầng hầm: 1
Diện tích cho thuê: N/A - 7.500 m2
Tổng diện tích sử dụng: 7.500 m2
Thời hạn thuê: Thời hạn thuê tối thiểu 1 năm

                   Hotline: 0938 877 698

V Tower

Giá: Vui lòng liên hệ

Vị trí: Điện Biên Phủ, Q.Bình Thạnh, TP HCM
Số tầng: 26
Tầng hầm: 4
Diện tích cho thuê: 28.756 m2
Tổng diện tích sử dụng: 28.756 m2
Thời hạn thuê: Thỏa thuận

                   Hotline: 0938 877 698

New Port Building

Giá: 271.645 VND/m2

Vị trí: Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh, TP HCM
Số tầng: 9
Tầng hầm: 1
Diện tích cho thuê: 50 - 1.377 m2
Tổng diện tích sử dụng: 1.377 m2
Thời hạn thuê: Tối thiểu 1 năm

                   Hotline: 0938 877 698

LQD Building

Giá: 269.400 VND/m2

Vị trí: Lê Quang Định, P.14, Q.Bình Thạnh, TP HCM
Số tầng: 6
Tầng hầm: 1
Diện tích cho thuê: N/A - 680 m2
Tổng diện tích sử dụng: 680 m2
Thời hạn thuê: Tối thiểu 1 năm

                   Hotline: 0938 877 698

Nguyễn Hữu Cảnh Building

Giá: 246.950 VND/m2

Vị trí: Nguyễn Hữu Cảnh, Q.Bình Thạnh, TP HCM
Số tầng: 6
Tầng hầm: N/A
Diện tích cho thuê: N/A
Tổng diện tích sử dụng: N/A
Thời hạn thuê: N/A

                   Hotline: 0938 877 698

Hata House

Giá: 246.950 VND/m2

Vị trí: Phạm Viết Chánh, P.14, Q.Bình Thạnh, TP HCM
Số tầng: 6
Tầng hầm: 1
Diện tích cho thuê: N/A
Tổng diện tích sử dụng: N/A
Thời hạn thuê: Tối thiểu 1 năm

                   Hotline: 0938 877 698

Peace Building

Giá: 404.100 VND/m2

Vị trí: Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP HCM
Số tầng: 7
Tầng hầm: 1
Diện tích cho thuê: N/A - 800 m2
Tổng diện tích sử dụng: 800 m2
Thời hạn thuê: Tối thiểu 2 năm

                   Hotline: 0938 877 698

Green Building

Giá: 224.500 VND/m2

Vị trí: D1, Q.Bình Thạnh, TP HCM
Số tầng: 6
Tầng hầm: N/A
Diện tích cho thuê: N/A - 600 m2
Tổng diện tích sử dụng: 600 m2
Thời hạn thuê: Tối thiểu 1 năm

                   Hotline: 0938 877 698

72 Nguyễn Xí Building

Giá: 224.500 VND/m2

Vị trí: Nguyễn Xí, Q.Bình Thạnh, TP HCM
Số tầng: 7
Tầng hầm: N/A
Diện tích cho thuê: N/A
Tổng diện tích sử dụng: N/A
Thời hạn thuê: N/A

                   Hotline: 0938 877 698

HT Building

Giá: 314.300 VND/m2

Vị trí: D2, Q.Bình Thạnh, TP HCM
Số tầng: 6
Tầng hầm: 1
Diện tích cho thuê: 45 - 1.800 m2
Tổng diện tích sử dụng: 1.800 m2
Thời hạn thuê: Thỏa thuận

                   Hotline: 0938 877 698

Thanh Long Tower

Giá: 224.500 VND/m2

Vị trí: Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.25, Q.Bình Thạnh, TP HCM
Số tầng: 6
Tầng hầm: 1
Diện tích cho thuê: N/A - 1.100 m2
Tổng diện tích sử dụng: 1.100 m2
Thời hạn thuê: Tối thiểu 2 năm

                   Hotline: 0938 877 698

The Morning Star Plaza

Giá: 269.400 VND/m2

Vị trí: QL 13, P.26, Q.Bình Thạnh, TP HCM
Số tầng: N/A
Tầng hầm: N/A
Diện tích cho thuê: N/A
Tổng diện tích sử dụng: N/A
Thời hạn thuê: N/A

                   Hotline: 0938 877 698