Địa chỉ: Phường Dĩ An, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam
Tổng diện tích: 178,01 ha
Đất công nghiệp: 112,51 ha
Đất khu văn phòng & Dịch vụ: 27,2 ha
Đất cho không gian xanh: 12,2 ha
Đất cho giao thông & cơ sở hạ tầng: 5,44 ha
Nhà xưởng xây dựng cho thuê: N/A
Ngành nghề ưu tiên đầu tư: Vui lòng liên hệ để biết thông tin chi tiết
Cơ sở hạ tầng: Cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh
Kết nối hạ tầng khu vực: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết
Hiện trạng: Cơ sở hạ tầng hoàn thành cho đầu tư
Dịch vụ: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết

Địa chỉ: Xã An Điền, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam
Tổng diện tích: 278,6 ha
Đất công nghiệp: 189,5 ha
Đất khu văn phòng & Dịch vụ: 5,02 ha
Đất cho không gian xanh: 38,39 ha
Đất cho giao thông & cơ sở hạ tầng: 45,66 ha
Nhà xưởng xây dựng cho thuê: N/A
Ngành nghề ưu tiên đầu tư: Vui lòng liên hệ để biết thông tin chi tiết
Cơ sở hạ tầng: Cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh
Kết nối hạ tầng khu vực: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết
Hiện trạng: Cơ sở hạ tầng hoàn thành cho đầu tư
Dịch vụ: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết

Địa chỉ: Xã Hòa Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam
Tổng diện tích: 133,29 ha
Đất công nghiệp: 85,63 ha
Đất khu văn phòng & Dịch vụ: 8,95 ha
Đất cho không gian xanh: 17,64 ha
Đất cho giao thông & cơ sở hạ tầng: 21,07 ha
Nhà xưởng xây dựng cho thuê: N/A
Ngành nghề ưu tiên đầu tư: Vui lòng liên hệ để biết thông tin chi tiết
Cơ sở hạ tầng: Cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh
Kết nối hạ tầng khu vực: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết
Hiện trạng: Cơ sở hạ tầng hoàn thành cho đầu tư
Dịch vụ: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết

Địa chỉ: Xã Bình Khánh, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam
Tổng diện tích: 288,52 ha
Đất công nghiệp: 200,75 ha
Đất khu văn phòng & Dịch vụ: 25,27 ha
Đất cho không gian xanh: 28,87 ha
Đất cho giao thông & cơ sở hạ tầng: 53,63 ha
Nhà xưởng xây dựng cho thuê: N/A
Ngành nghề ưu tiên đầu tư: Vui lòng liên hệ để biết thông tin chi tiết
Cơ sở hạ tầng: Cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh
Kết nối hạ tầng khu vực: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết
Hiện trạng: Cơ sở hạ tầng hoàn thành cho đầu tư
Dịch vụ: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết

Địa chỉ: Mỹ  Phước, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam
Tổng diện tích: N/A
Đất công nghiệp: N/A
Đất khu văn phòng & Dịch vụ: N/A
Đất cho không gian xanh: N/A
Đất cho giao thông & cơ sở hạ tầng: N/A
Nhà xưởng xây dựng cho thuê: N/A
Ngành nghề ưu tiên đầu tư: Vui lòng liên hệ để biết thông tin chi tiết
Cơ sở hạ tầng: Cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh
Kết nối hạ tầng khu vực: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết
Hiện trạng: Cơ sở hạ tầng hoàn thành cho đầu tư
Dịch vụ: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết

Địa chỉ: Xã An Tây, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam
Tổng diện tích: 50,55 ha
Đất công nghiệp: 34,61 ha
Đất khu văn phòng & Dịch vụ: 1,49 ha
Đất cho không gian xanh: 5,17 ha
Đất cho giao thông & cơ sở hạ tầng: 8,63
Nhà xưởng xây dựng cho thuê: N/A
Ngành nghề ưu tiên đầu tư: Vui lòng liên hệ để biết thông tin chi tiết
Cơ sở hạ tầng: Cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh
Kết nối hạ tầng khu vực: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết
Hiện trạng: Cơ sở hạ tầng hoàn thành cho đầu tư
Dịch vụ: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết