Địa chỉ: Ấp Tân Hòa, Xã Đức Lập Hạ, Huyện Đức Hòa, Long An
Tổng diện tích: 100 ha
Đất công nghiệp: 70,28 ha
Đất khu văn phòng & Dịch vụ: 4,19 ha
Đất cho không gian xanh: 10,17  ha
Đất cho giao thông & cơ sở hạ tầng: 15,6 ha
Nhà xưởng xây dựng cho thuê: N/A
Ngành nghề ưu tiên đầu tư: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết
Cơ sở hạ tầng: Cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh
Kết nối hạ tầng khu vực: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết
Hiện trạng: Cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh cho đầu tư
Dịch vụ: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết

Địa chỉ: Xã Tân Kim, Huyện Cần Giuộc, Long An
Tổng diện tích: 104,1 ha
Đất công nghiệp: 65,47 ha
Đất khu văn phòng & Dịch vụ: 1,34 ha
Đất cho không gian xanh: 10,69 ha
Đất cho giao thông & cơ sở hạ tầng: 26,4 ha
Nhà xưởng xây dựng cho thuê: N/A
Ngành nghề ưu tiên đầu tư: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết
Cơ sở hạ tầng: Cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh
Kết nối hạ tầng khu vực: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết
Hiện trạng: Cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh cho đầu tư
Dịch vụ: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết

Địa chỉ: Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Long An
Tổng diện tích: 1.142 ha
Đất công nghiệp: 545 ha
Đất khu văn phòng & Dịch vụ: 497 ha
Đất cho không gian xanh: N/A
Đất cho giao thông & cơ sở hạ tầng: N/A
Nhà xưởng xây dựng cho thuê: N/A
Ngành nghề ưu tiên đầu tư: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết
Cơ sở hạ tầng: Cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh
Kết nối hạ tầng khu vực: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết
Hiện trạng: Cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh cho đầu tư
Dịch vụ: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết

Địa chỉ: Xã Tân Bửu, Huyện Bến Lức, Long An
Tổng diện tích: 99,5 ha
Đất công nghiệp: N/A
Đất khu văn phòng & Dịch vụ: N/A
Đất cho không gian xanh: N/A
Đất cho giao thông & cơ sở hạ tầng: N/A
Nhà xưởng xây dựng cho thuê: N/A
Ngành nghề ưu tiên đầu tư: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết
Cơ sở hạ tầng: Cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh
Kết nối hạ tầng khu vực: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết
Hiện trạng: Cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh cho đầu tư
Dịch vụ: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết

Địa chỉ: 400 QL 1A, KP 9, Thị Trấn Bến Lức, Huyện Bến Lức, Long An
Tổng diện tích: 79 ha
Đất công nghiệp: 55,8 ha
Đất khu văn phòng & Dịch vụ: 1,765 ha
Đất cho không gian xanh: 8,5 ha
Đất cho giao thông & cơ sở hạ tầng: 12,8 ha
Nhà xưởng xây dựng cho thuê: N/A
Ngành nghề ưu tiên đầu tư: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết
Cơ sở hạ tầng: Cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh
Kết nối hạ tầng khu vực: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết
Hiện trạng: Cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh cho đầu tư
Dịch vụ: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết

Địa chỉ: Tỉnh Lộ 830, Xã An Thạnh, Huyện Bến Lức, Long An
Tổng diện tích: 1002,23 ha, giai đoạn 1 307 ha
Đất công nghiệp: 215,3 ha
Đất khu văn phòng & Dịch vụ: 15,08 ha
Đất cho không gian xanh: 40,99 ha
Đất cho giao thông & cơ sở hạ tầng: 35,84 ha
Nhà xưởng xây dựng cho thuê: N/A
Ngành nghề ưu tiên đầu tư: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết
Cơ sở hạ tầng: Cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh
Kết nối hạ tầng khu vực: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết
Hiện trạng: Cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh cho đầu tư
Dịch vụ: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết